Automatisert arbeidsflyt til Oslo Børs

En løsning fra CA skal øke tilgjengeligheten, bedre kontrollen og forenkle rapporteringen.

Automatisert arbeidsflyt til Oslo Børs

En løsning fra CA skal øke tilgjengeligheten, bedre kontrollen og forenkle rapporteringen.

Oslo Børs installerer i disse dager en løsning fra CA Technologies (tidligere CA Inc, før det Computer Associates) for automatisert arbeidsflyt, går det fram av en pressemelding.

Hensikten er å bedre tilgjengeligheten til kritisk arbeidsflyt og IT tjenester, samtidig som kontroll og rapportering skal gjøres enklere. Et annet mål er å redusere kostnader knyttet til teknologi og infrastruktur.

CA-verktøyet Autosys Workload Automation ble valgt i konkurranse med tilsvarende løsninger fra IBM, BMC Software og UC4. CA vant fram på grunn av kompetanse innenfor alle IT miljøer (alt fra stormaskin til virtuelle systemer og løsninger i nettskyen) samt produktfunksjonalitet og prisnivå, heter det.

I dag kjører Oslo Børs opp til 3000 jobber per dag – hvor av om lag 1000 unike – med mer enn 200 Windows servere. CA-løsningen vil hjelpe Oslo Børs til effektivt å styre både batch- og online arbeidsflytprosesser gjennom hendelsesbasert automatisering. Løsningen legger også opp til automatisert kapasitetsprioritering, sanntidsvarsling og dynamisk ressursstyring. Systemet skal være operativt i løpet av 2010.

Til toppen