Automatisk melding til nødetat ved ulykke

Automatisk melding til nødetat ved ulykke

Norge er med på et EU-krav om at biler må få teknologi som automatisk melder fra ved ulykke.

EU-kommisjonen har iverksatt et større trafikksikkerhetsprogram, eSafety, som skal forebygge og redusere følgene av trafikkulykker.

Blant initiativene er eCall som innebærer at biler som selges i Europa etter en viss dato skal inneholde utstyr som gjør at det ved trafikkulykker automatisk foretas en oppringning til et nødnummer.

Det innebærer at det installeres sensorer og mobiltelefon i alle kjøretøy.

Det er etablert et såkalt Memorandum of Understanding (MOU) som innebærer at de land som signerer uttrykker interesse for å delta i utvikling og implementering av eCall. Norge har signert.

Selv om datasett, sensorer og bærer er bestemt, er store og vesentlige spørsmål ikke avklart.

Nå viser en uavhengig rapport fra analyseselskapet Berg Insight store samfunnsøkonomiske fordeler ved bruk av eCall.

Ved å redusere reaksjonstiden for nødetatene, kan eCall redde tusener av liv hvert år.

Ifølge Berg Insight vil en eCall-løsning redusere dødbringende ulykker og store trafikkskader med minst tre prosent.

Berg Insight anslår at eCall-løsningen kan spare mellom 1400 og 2800 liv og forebygge mellom 8600 og 17 000 alvorlige ulykker når løsningen er implementert.

Sjansen for å overleve en alvorlig ulykke reduseres fra 26 til 5 prosent den første timen uten hjelp. Hvert minutt teller.

Den store debatten går nå på hvordan dette står i forhold til kostnadene.

Ifølge Berg Insight kan Europa på sikt spare mellom 5 og 10 milliarder euro i året. Kostnadene for eCall er beregnet til 4 milliarder euro.

eCall-løsningen krever at det må etableres en tale- og lyttekanal som kan oversende informasjon i form av en datastreng.

Berg Insight mener kostnadene er sterkt overdrevet. Om fem år vil de fleste mobiltelefoner har integrert GPS. Kostnaden ved å produsere ytterligere 15 millioner enheter vil bli marginal i forhold til fordelene, fastslår rapporten.

Til toppen