Automatisk teksting lar døve se radio

En kombinasjon av flere teknologier varsler en nyvinning: radio for hørselhemmede.

Automatisk teksting lar døve se radio

En kombinasjon av flere teknologier varsler en nyvinning: radio for hørselhemmede.

Blant fordelene digital radio har framfor analoge sendinger, er at man kan bruke en del av båndbredden i overføringen til å kringkaste tekst. I DAB-sendinger i Norge utnytter man denne egenskapen til å sende informasjon om innholdet i programmet man lytter til, for eksempel artist.

På den pågående forbrukermessen Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas, demonstrerte i går et amerikansk konsortium hvordan denne egenskapen kan utnyttes til å kringkaste en tekstutgave av alt som blir sagt i radioprogrammet. Hensikten er å gjøre radio tilgjengelig for hørselhemmede.

Demonstrasjonen ble vist på HD Radio. Dette er en alternativ standard til DAB. I forhold til DAB har HD Radio den fordelen at den kringkaster i FM-båndet, og at lyttere kan beholde sine analoge mottakere om de vil.

HD Radio er valgt av USAs allmennkringkaster National Public Radio (NPR) som regner med at innen 2010 vil alle deres 825 radiostasjoner ha gått over til HD Radio. Standarden er også valgt av en rekke private kringkastere. Over 1500 amerikanske radiostasjoner bruker HD Radio i dag.

Konsortiet bak demonstrasjonen av radio for hørselhemmede består av Harris Corporation og Towson University i delstaten Maryland, i tillegg til NPR selv, med en rekke støttespillere, blant dem Delphi som produserte prototypen på mottakeren i demonstrasjonen.

Bildet til høyre viser en tenkt utvidelse til en eksisterende Delphi HD Radio-mottaker, med en faksimile av skjermteksten som tilstedeværende medier knipset. Det er ikke sendt ut offisielle bilder fra demonstrasjonen.

Den kringkastede teksten i demonstrasjonen var manuskriptet til det som ble lest opp i sendingen, håndtert av programvare tilsvarende det som koordinerer tekst og bilde i tekstede tv-sendinger.

Det skal etableres et forskningssenter på Towson University for å videreutvikle løsningen, blant annet med tanke på bruk av systemer som automatisk omdanner tale til tekst.

En annen oppgave vil være å finne hvordan digitale radio kan tilpasses andre funksjonshemninger. Man tenker seg blant annet løsninger som automatisk leser opp nyhets- og andre tjenester for blinde og svaksynte.

Initiativtakerne håper på internasjonal oppslutning om dette senteret, International Center for Accessible Radio Technology (ICART).

Senteret skal bidra til at løsningene ikke begrenses til HD Radio, men gjøres også tilgjengelig i de konkurrerende systemene Eureka DAB og Digital Radio Mondial. Forutsetningen er at man lykkes i å gjøre senteret virkelig internasjonalt, og utvider konsortiet til interessenter i flere land, heter det.

Til toppen