Automatiske rapporter til staten

Mamut har laget en egen klient for bedrifters rapportering til den offentlige portalen Altinn.no.

Mamut har laget en egen klient for bedrifters rapportering til den offentlige portalen Altinn.no.

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Statistisk Sentralbyrå og Lånekassen innfører i 2004 et nytt elektronisk innleveringssystem. Næringslivet kan allerede i dag fylle ut og sende opplysninger elektronisk til Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, og Statistisk Sentralbyrå gjennom den offentlige portalen Altinn.no. Fra mai 2004 vil over 80 skjemaer fra de tre etatene være tilgjengelig innen Altinn-løsningen.

For å gjøre det enklere å forholde seg til disse skjemaene har Mamut laget en egen klient der bedrifter kan opprette og sende skjemaer til Altinn. Klienten, kjent som Mamut for Altinn, er et frittstående program. Fordelene er at næringsdrivende sparer tid, automatiserer rapporteringen, reduserer mulige feilkilder og lagrer skjemahistorikk på en mer effektiv måte enn direkte i skjemaet.

Mamut har fortløpende samarbeidet med de ulike etatene både i forprosjekteringen og utarbeidelsen av Altinn-løsningen.

– Interessen blant våre 20.000 bedriftskunder for å være med på betatestingen var overveldende. For mange næringsdrivende er dette begynnelsen på slutten av dagens papirmølle, forteller administrerende direktør Eilert Hanoa i Mamut.

Oppgaver som tidligere krevde stor innsats gjøres nå langt enklere, og feilprosenten reduseres både hos avsender og mottager. Klienten henter nødvendig informasjon fra økonomisystemet og sender den automatisk over til Altinn-portalen. Historikk kan hentes ut og endringer gjøres lokalt, uten fast oppkopling til Internett. Klienten passer følgelig også for bedrifter med modem- eller ISDN-tilgang til Internett.

Bruker du Altinn, får du to ekstra måneder på deg til å ordne bedriftens selvangivelse. Papirfristen er 31. mars, mens Altinn-fristen er 31. mai.

Til toppen