Avansert bilderedigering kan automatiseres

Matematikerne ved Microsoft Research Cambridge har laget algoritmer som gjør avansert bilderedigering til en lek.

Matematikerne ved Microsoft Research Cambridge har laget algoritmer som gjør avansert bilderedigering til en lek.

Forsker Patrick Pérez ved Microsoft Research Cambridge er blant dem som arbeider for at digital retusjering av bilder skal være langt enklere enn i dag, og kreve langt mindre ferdigheter, tid og erfaring.

– Profesjonelle grafikere med avanserte verktøy kan få utrolige effekter, med det koster mye tid og krefter, sier Pérez. – Jeg og mine kolleger arbeider med algoritmer for å automatisere en god del av dette arbeidet. Vi har på plass to verktøy som vi mener er svært løfterike. Det ene fjerner et objekt fra bakgrunnen og fyller inn hullet på troverdig vis. Det andre limer et objekt inn i en bakgrunn og bearbeider konturene slik at det passer inn på en måte som oppfattes som forholdsvis naturlig.

Serien til høyre er hentet fra en plakat som Pérez har lagt ut på Internett (følg lenken ovenfor). På en demonstrasjonen for europeiske journalister i Cambridge, demonstrerer han verktøyene på andre bilder.

Hans første eksempel er et bilde av den vakre gamle universitetsbyen Cambridge med et nytt lag med snø. Forgrunnen skjemmes av fotspor i snøen, mens bakgrunnen preges av en kran som danner en bisarr kontrast mot middelalderbygningene.

– Vi kan bruke to ulike verktøy for å rette opp dette. For å fjerne fotsporene bruker jeg en pensel. Jeg drar "maler" med penselen over fotsporene. Algoritmen vi har laget, fyller inn med elementer hentet fra området rundt fotsporene. Passer jeg på å holde meg der det er snø, blir resultatet svært realistisk.

For å fjerne kranen, bruker han en lasso. Kranen erstattes av blå himmel, og resultatet er som om kranen aldri har vært der. Himmelen er ikke ensartet blå, men viser nyanserte sjatteringer.

Pérez følger opp med hvordan man kan fjerne personer som sitter på et steingjerde, og rekonstruere gjerdet rimelig presist. Han reparerer gamle fotografier, fjerner skjemmende tekst på bilder, og skilter på konferansedeltakere.

Limeverktøyet kaller Pérez for "blender". Det lar fremmede objekter få en kontur som passer til den nye bakgrunnen. Demonstrasjonen viser blant annet en svømmende bjørn som flytes fra en mørk elv til en turkis strand ved Middelhavet. Limingen kan utføres enten med lasso, eller med pensel.

Hvor lang tid det tar før disse verktøyene blir tilført bildebehandlingsprogrammene til Microsoft, vites ikke. Men Cambridge-gruppa er kjent for vektige bidrag til utbredte Microsoft-programmer. Om et par, tre år, kanskje…

Til toppen