Avansert filsystem klar for Linux

Den fjerde utgaven av filsystemet Reiser er klar for nedlasting.

De fleste Linux-distribusjoner støtter en rekke ulike filsystemer. Nå er et nytt offisielt blitt lansert.

Reiser4 regnes, til tross for navnet, ikke en oppdatering til ReiserFS V3, men som et helt nytt filsystem med en rekke nye egenskaper. Det nye filsystemet er ifølge utviklernes tester det raskeste journalførende filsystemet som finnes, noe som blant annet skyldes nye metoder for å gjøre skriveoperasjonene atomiske.

Når en feil oppstår, for eksempel i forbindelse med en krasj, i vanlige filsystemer, må et verktøy kjøres for å sjekke om deler av filsystemet er blitt skadet. Problemet med dette er at det er enkelte feil ikke lar seg rette av disse verktøyene, i tillegg bruker slike verktøy gjerne lang tid på arbeidet.

Dette problemet er i en del filsystemer blitt løst ved å skrive hver atomisk operasjon til en del av harddisken som kalles journalen eller loggen, og så, etter at hver atomiske endring har nådd fram til journalen, å utføre skrive endringen til den forpliktende delen av filsystemet.

Problemet med dette er at dobbelt så mye data må skrives. Dette har særlig betydning hvis filene som skrives er store.

Reiser4 benytter en metode som kalles "vandrende logger". I stedet for å måtte skrive dataene to ganger, endres definisjonen av hva som er loggområdet og hva som er det forpliktende området på harddisken. Da behøver man ikke flytte dataene fra det ene området til det andre. Problemet med dette er at det andre deler i filsystemet kan finnes pekere til det området som er blitt endret og flyttet. Disse pekerne må da oppdateres. Men også disse oppdateringene skal være atomiske, noe som innebærer at disse også skrives til et annet området på diskene. Siden andre pekere kan peke til disse første pekerne, vil endringene måtte spre seg opp gjennom hele treet.

Et annet problem er det at metoden kan føre til at filfragmenter spres over hele harddisken, noe som påvirker ytelsen negativt. Reiser4 støtter derfor plugin-moduler som kan se på operasjonene og åpne for mer normale journalførende metoder når dette er fornuftig. I tillegg følger det med et Repacker-program som i blant vil gå gjennom filsystemet og omorganisere innholdet på harddisken for å gi bedre leseytelse.

Ifølge The Naming System Venture (NameSys), som står bak Reiser-filsystemene, er dette er tross alt en metode som skal fungere godt i praksis og som ikke medfører ytelsestap av betydning.

Reiser4 bruker en såkalt "dancing trees"-algoritme som skal gjøre filsystemet mer plasseffektivt enn andre filsystemer fordi små filer kan presses sammen i stedet for at hver krever en hel diskblokk.

Langt flere detaljer om løsningen finnes på sidene til NameSys.

Reiser4 kan kun benyttes sammen med versjon 2.6 eller nyere av Linux-kjernen.

Filsystemet kan lastes ned fra denne siden.

ReiserFS er standard filsystem i blant annet SuSE Linux og Linspire.