Avansert Java-bank

First Direct og ICL har samarbeidet i 12 måneder om prosjektet som Sun Microsystems kaller det mest avanserte i sitt slag i verden.

First Direct tilbyr 24 timers banktjenester over telefon til sine mer enn 650.000 kunder. I begynnelsen av juni vil 2000 testkunder delta i testingen av selskapets nye Java-baserte banktjenester på Internett. Java er et sentralt element i tjenesten som etterhvert skal kunne aksesseres gjennom Internett-apparater som TV, nettcomputere, og lommecomputere, men i første omgang vil tjenesten tilrettelegges for PC-er.

PC-bankløsningen skal integreres med First Directs eksisterende telefontjenester og la kunder flytte penger mellom konti, betale regninger, få kontooversikt, skaffe PIN-koder og erstatningskort, åpne sparekonti, og søke etter lån - alle tjenester som er tilgjengelig over telefon per idag.

Løsningen er utviklet av ICL, og selskapet regner med å selge komponenter av løsningen til andre institusjoner i fremtiden.

(kilde : ICL)

Til toppen