Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Avansert vern mot DDoS

Nye Fortinet-enheter sikrer tilgjengelighet til kritiske systemer.

FortiDDoS 100A er den minste av de tre nye DDoS-sperrene fra Fortinet.
FortiDDoS 100A er den minste av de tre nye DDoS-sperrene fra Fortinet.

Fortinet, en global leverandør av IT-sikkerhetsprodukter til bedriftsmarkedet som nylig etablerte seg i Norge, har lansert en serie nye produkter for å verne mot distribuerte tjenestenektangrep, det vil si DDoS (distributed denial of service).

Produktene er døpt FortiDDoS og kommer i tre ytelsesnivåer, med gjennomstrømning på henholdsvis 1, 2 og 3 gigabit per sekund og vern på henholdsvis to, fire og seks internettforbindelser. Det dreier seg om dedikerte bokser som plasseres i forkant av en nettverksinfrastruktur, der de fungerer som skjold mot angrep. Teknologien stammer fra Fortinets oppkjøp av IntruGuard Devices tidligere i vinter. Enhetene er leveringsklare i løpet av juni.

Ifølge Fortinet er FortiDDoS de eneste løsningene på markedet som støtter virtualiserte nettverk og automatisk og kontinuerlig trafikkprofilering.

Støtte til virtualiserte nettverk innebærer blant annet evnen til å hindre angrep på ett segment fra å ramme andre nettverkssegmenter. Trafikkprofilering betyr at produktene bygger opp en modell av det som skjer i nettverket, og oppdaterer denne modellen praktisk talt uten manuell inngripen.

Ifølge utviklingssjef Hemant Jain i Fortinet skal FortiDDoS-boksene være enkle å installere og drifte, og de er satt opp med tanke på raskt å identifisere aktuelle angrepstyper. Høy ytelse gjør dem i stand til raskt å blokkere angrep.

Hver boks tilbyr åtte virtualiserte nettverkspartisjoner med hvert sitt sett av verneregler. De tilbyr også trafikkanalyse, historisk og i sanntid.

Teknologisjef Michael Xie i Fortinet advarer at moderne distribuerte tjenestenektangrep ikke bare er et irritasjonsmoment, men kan føre til betydelige tap når trafikkforstyrrelsene blir omfattende.

Ifølge Norsk Presseforbund, må tjenestenektangrep mot nettaviser betraktes som alvorlig anslag mot pressefriheten.