Avanserte varer for hjemmenett utsatt på ubestemt tid

Avanserte hjemmenettbokser fra Cisco- og 3Com, som skulle formidle mer enn bare telefoni, Internett, tv og video på forespørsel til de tusen hjem, er utsatt på ubestemt tid.

Tilsynelatende uavhengig av hverandre har de to leverandørene av nettverksutstyr kunngjort at avanserte hjemmenettbokser ikke kommer i våres slik opprinnelig antydet. Både 3Com og Cisco fastholder sitt engasjement innen hjemmenettverk, men vil ikke diskutere nye tidsplaner for sine mest avanserte bokser. Cisco antydet i fjor at en slik boks til 500 dollar ville komme i løpet av våren.

Hjemmenettverk med avanserte tjenester innen underholdning, sikkerhet, energistyring og så videre, er ingen urealistisk drøm, men en visjon på høyde med dagens teknologi. Tidsforskyvningen mellom visjon og virkelighet skyldes andre faktorer enn selve teknologien. Aktørene og analyseselskaper som Parks Associates og META Group Inc, viser til en rekke forklaringer. Blant de viktigste er svikten på tjenestesiden - bredbåndsleverandørene har mer enn nok med å legge opp kabler og kontakter, og har rett og slett ikke kapasitet til de avanserte tjenestene som hjemmenettvisjonene fordrer - overdrevne kostnader for de som ønsker å forsere tjenestebarrieren på egen hånd, og et marked som demotiveres av avviket mellom det de forespeiles på messer og utstillinger, og det de faktisk tilbys.

Produktene som kan ventes innen hjemmenettverk i år, er slike som gjør det enkelt å fordele høyhastighets Internett-tilgang til flere av hjemmets PC-er, og samtidig la PC-ene dele private ressurser som lagringskapasitet og skriver. Trådløse løsninger der man slipper å investere i kabling, vil være i skuddet, heter det i analyser foretatt i etterkant av helgens Consumer Electronics Show i Las Vegas. Markedet for slike produkter betraktes som svært prisfølsomt. Meta Group advarer om det åpenbare: Folk vil ikke betale mer for å dele en skriver enn det en ekstra skriver koster.

Parks Associates har utarbeidet analyser som antyder at markedet for "home gateways" kan verdsettes til 1,7 milliarder dollar i 2001, og at det vil vokse til 2,9 milliarder dollar i 2005. De mest avanserte produktene - med tjenester utover det helt grunnleggende som bredbåndsaksess og deling av typiske ressurser - vil ikke oppnå volum før i 2003. Dette forutsetter at også Internett-tilbydere engasjerer seg for mer avanserte tjenester.

Meta Group advarer at utviklingen innen hjemmenettverk vil gå svært langsomt, og at leverandører som ligger for langt foran markedet utsetter seg for særlig finansiell risiko. Gruppen trekker fram spesialiserte lagringsservere for hjemmene som en viktig produktgruppe i en tid da stadig flere er opptatt av digital musikk, video og fotografering.

Til toppen