Avdekket store mangler i statens «sikre» kommunikasjons-løsning

Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). (Foto: NTB Scanpix)

Norske myndigheter har store mangler i mulighetene til å kommunisere sikkerhetsgradert informasjon, viser funn blant annet fra to militærøvelser.

«DSB har gjennom sitt arbeid med håndtering av en rekke alvorlige hendelser og øvelser avdekket mangler i kommunikasjonsløsninger på graderte plattformer», skriver direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet. Dagens Næringsliv har fått tilgang til brevet, som ble sendt 22. mars.

Ifølge Daae har vanskeligheter knyttet til kommunikasjon av sikkerhetsgradert informasjon blitt beskrevet i flere utredninger og kartlegginger. Blant disse er militærøvelsen Harbour Ex, som fant sted i Sydhavna i Oslo i slutten av april i 2015 og i øvelsen Trident Javelin 2017.

Daae skriver også at NATO har vært kritisk til de norske utfordringene.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik skriver i en epost til Dagens Næringsliv at det jobbes for å rette problemene.

– Mangelen på kommunikasjonssystemer gjelder primært systemer for behandling og deling av sikkerhetsgradert informasjon, og da særlig informasjon med høy sikkerhetsgradering. Dette er en velkjent problemstilling, og det pågår et betydelig løpende arbeid for å bedre situasjonen.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen