Avenir bedrer marginene

Såvel driftsinntekter som driftsresultat peker pent oppover for Avenir-konsernet, viser foreløpige tall fra selskapet.

Såvel driftsinntekter som driftsresultat peker pent oppover for Avenir-konsernet, viser foreløpige tall fra selskapet.

Avenir (AVE) la i dag fram et positivt årsresultat for 1999. De foreløpige tallene viser en salgsvekst på nesten 30 prosent, samtidig som effektiviteten tydelig er blitt bedre, noe som gir seg utslag i en bedret driftsmargin fra vel tolv prosent i 1998 til 14 prosent i 1999.

AVE-konsernet hadde i 1999 driftsinntekter på 393,2 millioner kroner - opp 29 prosent fra nivået på 304,4 millioner kroner året før. Driftsresultatet endte på 55 millioner kroner, opp 49 prosent fra 1998-resultatet på 37 millioner

- Avenir har i fjerde kvartal reposisjonert virksomheten med offensiv satsning på de strategiske vekstområdene e-handel, mobilt Internett/WAP, CRM/datavarehus og strategisk rådgivning, skriver selskapet i sin resultatrapport.

TABELL: Fjerde kvartal 1999 vs. Q4 året før.

Hovedtall NOK 1000 Q4 - 1999 Q4 - 1998
Driftsinntekter 106.200 93.952
Driftsresultat 13.435 16.268
Resultat før skatt 15.196 18.114
Resultat 6.621 14.208

TABELL: Avenir - resultat hele 1999 vs. 1998

Hovedtall NOK 1000 1999 1998
Driftsinntekter 393.195 304.384
Driftsresultat 55.076 37.019
Resultat før skatt 58.107 37.405
Resultat 37.523 27.596
EK-andel 72% 58%

Driftsinntektene økte fra 94 millioner kroner i fjerde kvartal 1998 til 106,3 millioner kroner i samme kvartal 1999 - en vekst på 13 prosent. Kvartalets driftsresultat går imidlertid noe ned som følge av reposisjoneringsarbeidet - fra 16,2 millioner i Q4 1998 til 13,4 millioner i Q4 1999.

Avenir hadde ved siste årsskifte 460 ansatte, en vekst på 21 prosent fra året før. Endel av veksten kommer via oppkjøpet av det svenske Internett-konsulentselskapet Elit Logik Datakonsult AB (37 ansatte). Nå ekspanderer Avenir ytterligere ved å overta alle aksjene i det danske nett-konsulentselskapet Access Media AS (19 ansatte).

Konsernledelsen venter at 2000 blir et godt år for Avenir. En fokusert Internett-, CRM- og rådgivingsstrategi skal gi bedre resultat i år enn det som ble fasit for 1999.

Til toppen