Avenir får fotfeste i Bergen

Konsulentselskapet Avenir ASA har inngått avtale om fusjon med Bergen IT Senter AS (BITS). Fusjonen verdsetter BITS til 42 millioner kroner.

Konsulentselskapet Avenir ASA har inngått avtale om fusjon med Bergen IT Senter AS (BITS). Fusjonen verdsetter BITS til 42 millioner kroner.

BITS ble etablert i 1991 og har cirka 35 konsulenter, hvorav omlag 30 er lokalisert i Bergen og resterende er lokalisert i Oslo.

I de tre første kvartalene i 1998 omsatte BITS for 16,7 millioner kroner og hadde et resultat før finans og skatt på 4,1 millioner. Forventet omsetning totalt i 1998 er på 24,5 millioner kroner og forventet resultat før finans og skatt er 6,3 millioner.

Fusjonsvederlaget skal være 8,4 millioner i kontanter og aksjer i Avenir tilsvarende en verdi på 33,6 millioner kroner. Vederlagsaksjene utstedes i henhold til emisjonsfullmakt til styret. Ved beregning av antall vederlagsaksjer skal det legges til grunn et veid gjennomsnitt av omsetningskursen på Oslo Børs på aksjer i AVE dagen etter at due diligence-forbeholdet er løftet, begrenset oppad til 20,- kroner per AVE-aksje.

Due diligence skal være avsluttet innen 10.desember 1998.

Dersom due diligence-gjennomgangen avdekker vesentlige forhold som etter AVE-styrets oppfatning ikke er tilfredsstillende, har AVE rett til å heve fusjonsplanen. Innen en måned etter at fusjonen er gjennomført skal aksjonærer i BITS, gjennom et spredningssalg, tilby 37,5 prosent av mottatte vederlagsaksjer til de øvrige aksjonærer i AVE til den kurs som er fastsatt for fusjonsvederlaget. Fusjonen vil få regnskapsmessig virkning fra 1.1.98.

BITS driver konsulentvirksomhet innenfor IT. Tjenestene omfatter applikasjonsutvikling, rådgiving, drift og undervisning. BITS utvikler blant annet skreddersydde løsninger for klient/tjener, AS/400, stormaskin og Internett. Kundebasen utgjør store aktører på det norske markedet innen handel/industri og forsikring.

AVE vil etter fusjonen ha omlag 380 medarbeidere, hvorav cirka 65 i Bergen. AVE vil med dette være en betydelig aktør i konsulentmarkedet i Bergen.

Til toppen