Avenir inn i Sysdeco

Sysdeco fusjonerer med IT-konsulentselskapet Avenir og sikrer seg dermed et knippe verdifulle konsulenter i et ellers skrapet marked For å unngå frafall etter fusjonen, har Sysdeco lovet de ansatte totalt 11 millioner i aksjer etter de seks første månedene, i tillegg til de eksisterende opsjonsavtalene.

Sysdeco fusjonerer med IT-konsulentselskapet Avenir og sikrer seg dermed et knippe verdifulle konsulenter i et ellers skrapet marked For å unngå frafall etter fusjonen, har Sysdeco lovet de ansatte totalt 11 millioner i aksjer etter de seks første månedene, i tillegg til de eksisterende opsjonsavtalene.

Det skandaleomsuste Sysdeco har fusjonert inn Avenir. Fusjonen er skjedd på grunnlag av en verdivurdering av selskapene på hhv 333 og 102 millioner kroner. Fusjonsvederlaget er foreslått oppgitt i form av 80 prosent aksjer, og 20 prosent kontanter til tidligere Avenir-aksjonærer. Avenirs aksjonærer vil i forkant også motta 5,88 millioner i utbytte.

Avenir på sin side er ikke skeptisk til å gå inn i Sysdeco, til tross for det belastede navnet selskapet bærer.

– Jeg tror Sysdeco-navnet har et noe annet ryktet innad i bransjen, enn fremstilt i pressen. Dessuten får vi muligheten til å benytte oss av Sysdecos internasjonale erfaring og kompetanse, sier administrerende direktør i Avenir, Svein Stavelin (øverste bilde). Stavelin som fortsatt vil lede Avenir, tar over 15 konsulenter som tidligere har jobbet under Sysdeco. Denne omrulleringen av ansatte understreker også Sysdecos nye struktur med mer selvstendige enheter.

– I fremtiden ser vi for oss at de fire aksjeselskapene som ligger under Sysdeco vil kunne fungere som selvstendige konkurransedyktige selskaper. Det vil likevel være naturlig å utnytte synergieffekter som følger med, sier administrerende direktør i Sysdeco, Tor Alfheim (nederste bilde), som i likhet med andre større kompetansekrevende IT-selskaper har vært nødt til å kjøpe opp selskaper for å skaffe seg tilstrekkelig mannskap. For å ikke miste disse har han dessuten sett seg nødt til å dele ut totalt 11 millioner kroner til de ansatte i Avenir som fortsatt jobber for Sysdeco-gruppen etter et halvt år.

– Dette var min ide. Vi vil gjøre dette til en attraktiv arbeidsplass for Avenir-ansatte, avslutter Alfheim.

Til toppen