Avenir legger om etter svakere tall

Konsulentselskapet Avenir leverte et svakere resultat i tredje kvartal, men legger ned i England og omorganiserer for å snu skuta.

Konsulentselskapet Avenir leverte et svakere resultat i tredje kvartal, men legger ned i England og omorganiserer for å snu skuta.

Salget av tjenester i konsulentselskapet Avenir steg marginalt fra tredje kvartal i fjor til i år - fra 81 til 86 millioner kroner. Men resultatet er halvert fra 9 til 4,6 millioner kroner, noe som har satt i gang en omorganisering i selskapet.

Avdelingen i England legges nå ned etter å ha mistet sin største kunde, noe som gir en ekstraordinær kostnad på omlag 6 millioner kroner i fjerde kvartal.

Samtidig varsler ledelsen en større omlegging av kursen. "Avenir vil rendyrke og fokusere på konsernets skandinaviske virksomhet innenfor vekst-områdene Internett, CRM/ Datavarehus og WAP/Telecom, samtidig som vår sterke posisjon innenfor Management/IT-Consulting videreutvikles", skriver selskapet i sin børsmelding.

Som en del i denne kursendringen kjøper selskapet det svenske internettkonsulentselskapet Elit Logik Datakonsult AB for 50 millioner svenske kroner. Selskapet omsatt fra juni i fjor til juni i år for 32 millioner svenske kroner med et resultat før skatt på 6,5 millioner kroner. Med oppkjøpet får Avenir ca. 490 ansatte.

Avenir opplyser også i dag at de har tapt første runde i en strid med Oslo Ligningskontor om regnskapsføring av gammelt underskudd fra Sysdeco, noe som kan ende med et tap for Avenir på 59 millioner kroner.

Til toppen