Avenir utvikler informasjonsløsning for UDI

Avenir er blitt valgt til å utvikle løsning for informasjonsutveksling mellom asylmottakene og UDI.

Avenir er blitt valgt til å utvikle løsning for informasjonsutveksling mellom asylmottakene og UDI.

Utlendingsdirektorat (UDI) har inngått avtale med Avenir om utvikling av en webbasert løsning for informasjonsutveksling mellom asylmottakene og UDI. Omfang på avtalen er 3,5 millioner kroner (inklusive vedlikehold).

Løsningen skal forenkle, forbedre og effektivisere informasjonsutvekslingen mellom asylmottakene og UDI i tillegg til å gjøre datamaterialet på mottaksfeltet rikere og gi økt kvalitet på datafangst. Videre vil løsningen bidra til å effektivisere arbeidsrutinene og prosjektet skal gradvis bygge opp et mottakssystem for all informasjonsutveksling mellom mottakene og UDI.

Sentrale deler av løsningen baseres på Web-tjenester og tjenesteorientert arkitektur. Web-tjenestene skal integreres med saksbehandlingssystemet i UDI i tillegg til integrasjon med ERP-systemet for data som gir grunnlag for økonomiske transaksjoner.

Løsningen vil fullt ut benytte seg av de muligheter som ligger i tjenesteorientert arkitektur og UDIs valgte utviklingsplattform for dette er Microsoft .NET.

Til toppen