Avenir venter kraftig vekst

Avenirs resultat for fjerde kvartal 1998 viser at selskapet er på rett vei, selv om marginutviklingen henger noe etter. Omsetningen vokser sterkt og det ser ikke ut til at det er flere lik i lasten fra Sysdeco-tiden.

Avenirs resultat for fjerde kvartal 1998 viser at selskapet er på rett vei, selv om marginutviklingen henger noe etter. Omsetningen vokser sterkt og det ser ikke ut til at det er flere lik i lasten fra Sysdeco-tiden.

I fjerde kvartal 1998 omsatte Avenir for 94 millioner kroner og leverte et driftsresultat på 15 millioner kroner. Dermed kom årsomsetningen opp i 304,4 millioner kroner og driftsresultatet ble 39,9 millioner kroner.

Den norske virksomheten viser jevn omsetningsvekst i tråd med øket bemanning gjennom året. Også driftsresultatet øker jevnt, men driftsmarginen er svekket fra 24 til 19 prosent fra første kvartal til fjerde kvartal.

Selskapets britiske datter er fremdeles ikke helt friskmeldt og tapte 1,8 millioner kroner av en omsetning på 3,8 millioner i fjerde kvartal. Av underskuddet er 0,6 millioner kroner tilbakeføring av inntekter. Staben i England er redusert fra 47 til 23 i fjerde kvartal.

I Danmark fortsetter den positive utviklingen med et driftsresultat på 900.000 av en omsetning på 4,7 millioner kroner. Den danske virksomheten ser ut til å ha kommet gjennom overgangen fra programvaresalg til konsulentoppdrag og økte antall ansatte fra 14 til 18 i fjerde kvartal.

Administrerende direktør Svein Stavelin forventer fortsatt kraftig vekst i 1999. Han mener selskapet kan vokse sterkere enn markedet ellers blant annet fordi Avenir er lite eksponert mot olje/offshore markedet og SAP-markedet, hvor det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i 1999.

Stavelin vil ikke love overskudd i den engelske virksomheten i første kvartal, men ser for seg en betydelig forbedring av resultatet (underskuddet på driften i første kvartal 1998 var 10 millioner kroner). Selskapet jobber forøvrig for å trekke den danske og engelske virksomheten opp på samme driftsresultat per hode som i den norske virksomheten (161.000 for 1998 under ett). Ved utgangen av 1998 var 41 av selskapets 381 ansatte, sysselsatt i Danmark og England.

Til toppen