Avfeier strålefare fra mobil

Nordiske strålevernsmyndigheter mener det ikke er helseskadelig å ringe med mobiltelefon.

Nordiske strålevernsmyndigheter mener det ikke er helseskadelig å ringe med mobiltelefon.

Utviklingen av mobiltelefonen har vært rask og i dag bruker opptil 90 prosent av befolkningen i nordiske land mobiltelefon.

Mange frykter strålingsfaren, men en ny rapport fra de nordiske strålevernsmyndighetene fastslår at det ikke finnes vitenskapelig belegg for at mobil telekommunikasjon gir skadelige helseeffekter.

Så lenge anbefalingene fra den internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) overholdes, er det ikke fare verken fra basestasjoner eller fra mobiltelefoner, fastslår strålevernsmyndighetene.

Ulike internasjonale og nasjonale ekspertgrupper har i de senere år gjennomført omfattende risikovurderinger for elektromagnetiske felt. I korthet kommer de ulike gruppene til samme konklusjon som den britiske Stewart-kommisjonen 2000:

En gjennomgang av det vitenskaplige kunnskapssitusjonen tyder på at eksponering for radiofrekvente felt ikke gir skadelige helseeffekter hos allmennheten ved eksponeringsnivåer under ICNIRPs anbefalinger.

Det finnes likevel studier som antyder at biologiske virkninger kan forekomme selv ved eksponeringsnivåer under ICNIRPs retningslinjer. Disse studier må gjentas og utviklingen innen disse forskningsområdene følges nøye. Men Statens strålevern understreker at biologiske effekter ikke behøver å innebære skadelige helseeffekter hos mennesker.

Et vel anerkjent prinsipp innen risikohåndtering er at om det finnes enkle og billige måter å redusere en eksponering på, så bør man gjøre det selv om den vitenskapelige mistanken om helseeffekter er svak eller usikker.

De nordiske myndighetene mener at det er klokt å for eksempel benytte handsfree, som reduserer eksponeringen til hodet.

Til toppen