Avgifter også på transmisjon

Teleplan anbefaler at det på sikt innføres frekvensavgifter på radiolinje. Transmisjon over radiolinje er et alternativ til fastlinje transmisjon og benyttes i dag av blant annet mellom NetComs basestasjoner i Østfold fylke.

Teleplan anbefaler at det på sikt innføres frekvensavgifter på radiolinje. Transmisjon over radiolinje er et alternativ til fastlinje transmisjon og benyttes i dag av blant annet mellom NetComs basestasjoner i Østfold fylke.

Teleplans rapport til en arbeidsgruppe kontrollert av Samferdselsdepartementet anbefaler også frekvensavgifter på radiolinje.

Analyseselskapet mener at frekvensprising innenfor radiolinje vil virke frekvenseffektiviserende. Samtidig sier Teleplan at aktørene innenfor radiolinje er så inhomogene som gruppe at det vil være svært vanskelig å finne en mekanisme som prismessig treffer likt og har ønsket effekt på frekvensbruk. Det anbefales derfor ytterligere utredninger på dette området.

I rapporten fra Teleplan anbefales myndighetene å avvente utviklingen innen radio-aksess før man bestemmer seg for hvordan frekvensprising skal innføres på dette området.

Til toppen