Avgiftssjokk på nettkjøp

Når momsreglene på postordreimport endres fra og med i dag, 1. mars, kan du risikere at de CD'ene du har bestilt på Amazon.com blir dobbelt så dyre som antatt. Posten Norge frykter at det er de som kommer til å få all kjeften fra sinte kunder.

Når momsreglene på postordreimport endres fra og med i dag, 1. mars, kan du risikere at de CD'ene du har bestilt på Amazon.com blir dobbelt så dyre som antatt. Posten Norge frykter at det er de som kommer til å få all kjeften fra sinte kunder.

Finansdepartementet har foretatt endring i forskriftene som beregner merverdi ved import. Der varer med verdi under 200 kroner kunne importeres uten at det skulle betales moms og avgifter, er nå reglene strammet kraftig inn.

Med virkning fra i dag skal det betales avgifter for alle varer som importeres til landet gjennom postordre, uansett verdi. Med "postordre" menes varer som er bestilt skriftlig, per telefon eller elektronisk.

Om en vare er toll- og avgiftspliktig, må kunden også betale toll og avgifter. Tidligere ble det ikke oppkrevd toll- og avgifter når dette til sammen ikke oversteg 50 kroner.

Bøker kommer under avgrensningen trykt skrift, og slipper derfor momskravet.

Saksbehandler Anne Kathrine Evensen i Posten Norge forteller at de har informert om de nye forskriftene både i inn- og utland.

- Vi har vært informert om forskriftsendringen, og som speditør må vi forholde oss til regelverket. Vi har sett på hvilke konsekvenser dette kan få både for avsender og mottaker, og har gjort våre forberedelser internt. Vi har informert så mye vi har greid, blant annet til partnere over landegrensene. Dette gjelder deg og meg som kunder i Norge som bruker postordre, og mange vil kanskje vil få seg en overraskelse når den varen de bestilte til 100 kroner, plutselig koster mye mer.

Etter hvert vil du kanskje velge å fremkalle bildene her til lands og kjøpe CD'ene fra en norsk butikk, sier Evensen til digi.no.

Hun legger ikke skjul på at det er litt urettferdig at det er de som kommer til å få all kjeft fra misfornøyde bestillere av CD'er eller annet fra utlandet.

- Vi blir et offer i systemet, siden det er vi som har de private kundene. Det er vi som får kjeften, selv om det er Finansdepartementet som har foretatt endringen. Vi forholder oss til deres endringer, og følger regelverket, sier hun.

En praktisk konsekvens av at et større antall pakker nå må tolldeklareres, er at disse pakkene ikke lenger kan legges direkte i postkassen, men må hentes på postkontoret.

- Hvor strenge vil dere være i håndhevelsen av de nye forskriftene?

- Vi vil være like strenge som når vi følger opp andre regler. Vi må legge opp rutinene våre etter de nye forskriftene, og til enhver tid tilpasse rutinene våre etter det regelverket Toll- og avgiftsdirektoratet kommer med, sir Evensen.

I Toll- og Avgiftsdirektoratet oppgir man at målet med denne innstrammingen er å gi like villkår for det norske næringslivet som utenlandske konkurrenter på dette feltet.

- Argumentet for at dette blir gjort er at det blir samme villkår for varer du kjøper i Norge og utenfor Norge. Det er ikke noen logisk grunn til at det skal være billigere å kjøpe CD'er i utlandet, mener informasjonssjef Siri Ulvin, i Toll- og Avgiftsdirektoratet. Man kommer der ikke til å ta spesielle forholdsregler i forbindelse med de nye forskriftene.

- Vi får se hva de nye forskriftene innebærer, sier Ulvin.

I en pressemelding fra Toll- og Avgiftsdirektoratet tas det et forbehold om det kan oppstå forsinkelser:

"(...) Dette kan i en overgangsperiode føre til forsinkelser av sendinger som tidligere ikke var avgiftspliktige. Noen av disse transportørene vil også innkreve et fortollingsgebyr for sine tjenester som dekning for merarbeidet med fortollingen."

Til toppen