Avgjørende Microsoft-anke avvist

En ankeinstans har kontant avvist å utsette en ny behandling av straffetiltakene. Avgjørelsen betraktes som et kraftig tilbakeskritt for Microsoft.

En ankeinstans har kontant avvist å utsette en ny behandling av straffetiltakene. Avgjørelsen betraktes som et kraftig tilbakeskritt for Microsoft.

Avgjørelsen i ankeinstansen innebærer at det allerede fredag denne uken kan utnevnes en dommer i en lavere rettsinstans for en ny behandling av hvordan Microsoft skal straffes. Dette skal skje selv om Microsoft har anket ankeinstansens helhetlige avgjørelse til USAs høyesterett, der noen avgjørelse ikke kan ventes før en gang i oktober.

Dommen over Microsoft består av tre kjennelser: "findings of fact" - hva som egentlig har skjedd - "conclusions of law" - hvilke lovbrudd Microsoft har gjort seg skyldig i - og "remedies" - hvilke straffetiltak som skal i verksettes på grunnlag av lovbruddene. I juni opprettholdt ankeinstansen de opprinnelige kjennelsene for sakens fakta og lovbruddene. Microsoft fikk bare delvis medhold i kjennelsen om straff: Medhold fordi kjennelsen om deling av selskapet ble opphevet, delvis fordi ankeinstansen vedtok ny behandling i den opprinnelige rettsinstansen, men med en ny dommer.

Alle ankeinstansens vedtak var enstemmige. Microsoft protesterte umiddelbart mot punktet om at straffetiltakene skulle behandles på nytt i den opprinnelige retten. Denne protesten ble avvist, også enstemmig. Så sendte Microsoft sitt krav til USAs høyesterett for å be om at hele saken - fakta, lovbrudd og straff - ble behandlet der under ett. Kravet til høyesterett ble deretter bruk som påskudd for et nytt krav til ankeinstansen om at fornyet behandling av straffetiltakene måtte utsettes til høyesterett hadde klargjort om den ville ta Microsofts krav til følge eller ikke. Nå er dette nye kravet til ankeinstansen også avvist - enstemmig.

Ankeinstansen kritiserer Microsoft hardt og direkte: "Microsoft har gitt en feilaktig framstilling av våre synspunkter, særlig med hensyn til hva som kunne ha berettiget en opphevelse av distriktsrettens kjennelser om sakens fakta og de begåtte lovbrudd", heter det blant annet.

I amerikanske medier peker juridiske observatører på at Microsoft fortsatt risikerer å splittes. Man forventer også nye tiltak rettet mot Windows XP, der Microsoft bevisst har gått videre med å integrere ny funksjonalitet, trass i kjennelsen som lister åtte konkrete tilfeller av integrasjon som strider mot USAs antitrustlovgivning, fordi man utnytter lovlig oppnådd hegemoni i ett marked - operativsystemer - til ulovlig å ødelegge for konkurrentene i et annet marked - applikasjoner.

Tiltakene mot Windows XP kan komme dels gjennom en ny kjennelse om straff, dels gjennom juridiske prosesser utenom søksmålet. Myndighetene kan for eksempel gå til en namsrett og kreve at lanseringen av det nye operativsystemet stanses eller utsettes.

Microsoft sier man igjen vil ta opp arbeidet for å få til et forlik.

Til toppen