Avisartikler i infrarødt format

Mens du plukker opp avisen, tar du samtidig fram lesepennen. Oppdager du noe interessant, skanner du inn strekkoden og plukker skannerpennen frem når du setter deg ved PC-en. For svenskene er dette slett ikke fremtiden.

Mens du plukker opp avisen, tar du samtidig fram lesepennen. Oppdager du noe interessant, skanner du inn strekkoden og plukker skannerpennen frem når du setter deg ved PC-en. For svenskene er dette slett ikke fremtiden.

"Har vi egentlig bruk for dette? Kan vi ikke bare gå direkte inn på avisens nettsted for å finne artiklene?"
Det var to av flere kritiske spörsmål som medieutvikler Svenåke Boström fikk i retur da han presenterte sine planer om fremtidens avislesning under konferansen "Nyhetsformidling i nye medier".


Boström har vært svært delaktig i å omgjøre Sundsvalls Tidning fra en tradisjonell lokalavis til et medieselskap. Nå er det blitt et sted hvor de presenterer nyheter på papir, web og radio og har også kastet et blikk på ADSL.
I konkurransen "Tomorrows Newspaper Contest" arrangert av University of Columbia, Missouri School of Journalism og Society for News Design (SND), vant Boström og Sundsvalls tidning en av tre priser for produktet WebView, en infrarød penn som kan dras over et artikkelnummer i avisen.


Produktet ble lansert i Skandinavia tidligere denne måneden i København, der SND arrangerte en stor messe.

Informasjonen, som i realiteten er webadresser, lagres i pennen og overføres deretter til en datamaskin. Man må få installert en programvare for å få opp informasjonen på datamaskinenes IR-port (infrarød kommunikasjonsport).

I tillegg til selve artikkelen, kan man også velge relevant bakgrunnsinformasjon som er relatert til de webadressene du har velger å skanne. Brukerne kan selv bygge opp et arkiv av artikler som har stått i ulike papirutgaver.

Pennen er i lommestørrelse, men poenget til Boström er ikke at alle må skaffe seg en ekstra dippedutt til morgenkaffen. Snart vil det være mulig å benytte mobiltelefoner eller lommedatamaskiner på samme måten. Og dem bærer man med seg uansett.

Strekkodepennen kan dessuten benyttes hvis man har annen informasjon man gjerne vil plukke opp, for eksempel i løpet av handleturen. Da slipper penninnehaveren å ta med seg en tungvint møbelkatalog eller skrive ned priser.

På innkjøpsrunden skanner du strekkodene på møblene du er interessert i og får en oversikt på datamaskinen over diverse produktinformasjon, inkludert priser.

- Teknikken med lesere som anvender infrarød teknikk er ikke ny; det finnes allerede flere på markedet i ulike former. Som medieutvikler har jeg ansvaret for å se litt lenger frem i tid og se hvor utviklingen i mediebransjen går. Det som mange redaksjoner lurer på nå, er hvordan man skal arbeide for å skape en bra kopling mellom den trykte avisen og nyhetstjenesten på nettet, sier Boström.

Problemstillingen går på konvergens og integrasjon av de ulike medietypene hvor det er et spørsmål om hvilke medietyper som eksisterer med hvilken hensikt; enten å støtte opp om kjerneproduktet som i dette tilfellet er avis, og/eller skape ulike produkter med ulike hensikter og formål.

Boström mener at idéen rundt WebView spiller på internettet egenskaper hvor det både går an å få bakgrunnsinformasjon fra databaser og få den siste versjonen av artikkelen hvis man går inn på web.

På denne måten utnytter man synergien og omskaper papiravisen til et interaktivt medium, mener medieutvikleren.

Til toppen