Avisbudkurs på CD-ROM

En utviklergruppe i WM-Data står for en av de mer kuriøse innslagene på Software 97. Et interaktivt CD-ROM-basert program for opplæring av avisbud er utviklet for Aftenposten, og WM-data utelukker ikke at idéen kan eksporteres.

En utviklergruppe i WM-Data står for en av de mer kuriøse innslagene på Software 97. Et interaktivt CD-ROM-basert program for opplæring av avisbud er utviklet for Aftenposten, og WM-data utelukker ikke at idéen kan eksporteres.

Et nytt interaktivt program er utviklet for å gjøre opplæringen av avisbud mer spennende.

Programvaren, som er utviklet av WM-data i samarbeid med Aftenposten, baserer seg på prøve- og feilemetoden og er svært enkelt å bruke.

- Det er svært enkle rutiner det gis opplæring i. Muligens kan det virke noe banalt, men Aftenposten har vektlagt at det er endel grunnleggende prinsipper som avisbudene må lære, sier Håkon Skard i WM-data. Skard, som har stått for utviklingen av konseptet, forteller at programvaren vil tas i bruk i løpet av få uker.

- CDen vil bli distribuert til alle distriktskontorene til Aftenposten, og undervisningen vil bli satt igang lokalt, sier Skard og legger til at det også vil være aktuelt å selge tilsvarende opplæringsprogram til andre aviser.

- Som Aftenposten sier gir dette gode opplæringsmuligheter for ungdom som kanskje føler seg usikre på rutinene, sier Skard, og forteller at programmet også er tilgjengelig for hjemlån hos Aftenpostens distriktskontorer. I tillegg har vi utviklet en lettversjon som kan kjøres over nettet, avslutter Skard.

Til toppen