Aviser kjemper for digital opphavsrett

Avisene The Washington Post og The Los Angeles Times venter nå i spenning på dommen i en sak de har reist mot nettstedet Free Republic. Artikler fra avisene ble lagt ut gratis av nettstedet..

Avisene The Washington Post og The Los Angeles Times venter nå i spenning på dommen i en sak de har reist mot nettstedet Free Republic. Artikler fra avisene ble lagt ut gratis av nettstedet..

The Free Republic er et nettsted hvor man diskuterer nyhetsbildet og er flittig brukt av venstreradikale. Som bakgrunn for diskusjon har man lagt ut hele artikler fra aviser på nettstedet, artikler det normalt koster 1,50 dollar å lese på nettet.

The Washington Post og The Los Angeles Times fant ut for et år siden at de sammen skulle ta et oppgjør med det de oppfatter som krenking av den digitale opphavsretten, og saksøkte nettstedet.

Nå venter avisene i spenning på utfallet i domstolen, som er ventet om kort tid, skriver de amerikanske mediemagasinet Editor & Publisher.

Saken vil skape presedens for liknende saker og rettsavgjørelsen vil bli særdeles viktig for framtidens behandling av digital opphavsrett.

Avisene har allerede fått en foreløpig rettsavgjørelse som går i deres favør.

Rex Heinke er advokaten til de to store avisene i denne saken, og Los Angeles-advokaten frykter slett ikke de amatørmessige hjemmesidene, men de som tenker litt lengre.

- Det er et spørsmål om volum, antall personer som besøker nettstedet og hvilket materiale som blir kopiert. Free Republic vokste fort, hadde mellom 20.000 og 50.000 daglige sidevisninger. De klipte og limte artiklene til nettstedet. Det var korrespondanse fram og tilbake for å prøve å løse problemet. Når det ikke nyttet, gikk vi til sak, sier Heinke til Editor & Publisher.

Free Republic hevder at bruken av artiklene er innenfor grensen for "fair use" - eller rimelig bruk - siden artiklene ble brukt som grunnlag for debatt.

- Vi mener den foreløpige rettsavgjørelsen viser hva som er rimelig bruk og ikke. Og retten har foreløpig besluttet at dette ikke er det, sier Heinke til Editor & Publisher.

Ifølge The Associated Press (AP) hadde nettstedets ansvarlig, Jim Robinson, ignorert advarsler fra de to avisene i lang tid fordi han mener at nettstedets praksis er beskyttet av grunnloven og prinsippet om rimelig bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale.

Robinson sier til AP at årsaken til at akkurat hans nettsted står i sentrum av begivenhetene i, er Robinsons venstreorienterte sympatier.

- Internett er en stor gigantisk kopieringsmaskin, og produsenter, forfattere og innholdsleverandører har vært bekymret for at Internett vil true deres inntekter, sier jusprofessor John Shepard Wiley Jr. ved University of California i Los Angeles.

Til toppen