Airbnb

Skatt og moms på Airbnb-utleie

Gjelder dersom virksomheten har «et visst omfang» og «en viss varighet».

Det er blitt en trend å innkvartere seg hos private mennesker når man er på ferie. Det sosiale reisenettstedet og -appen Airbnb har samlet et nettverk av boliger og leiligheter i hele verden.
Det er blitt en trend å innkvartere seg hos private mennesker når man er på ferie. Det sosiale reisenettstedet og -appen Airbnb har samlet et nettverk av boliger og leiligheter i hele verden. (Bilde: Torstein Bøe, NTB scanpix)

Gjelder dersom virksomheten har «et visst omfang» og «en viss varighet».

Fakta om Airbnb

  • Nettjeneste som lar folk leie ut hele eller deler av boligen sin eller andre eiendommer. Først og fremst ment for korttidsutleie for turister, men man finner også tilbud på månedsleie.
  • Grunnlagt i 2008 i San Francisco i USA.
  • Tilbyr over 2 millioner utleiesteder i over 34.000 byer og 191 land.
  • Selskapet tar provisjon fra utleier og leietaker.

Oslo (NTB): Privatpersoner som driver korttidsutleie av rom og leiligheter må belage seg på å betale både moms og skatt dersom virksomheten har «et visst omfang» og «en viss varighet».

Det er deler av konklusjonen etter at Skattedirektoratet har vurdert en forespørsel fra en privatperson som planla å kjøpe to leiligheter for å leie dem ut via Airbnb, skriver Dagens Næringsliv.

Andre kriterier som må være oppfylt for at utleien skulle regnes som virksomhet, var blant annet at utleien er «egnet til å gi overskudd» og at det drives for eiers regning og risiko.

Å leie ut via Airbnb eller lignende nettjenester er blitt populært, men mange i reiselivsnæringen har vært lite begeistret for konkurransen fra private som tilsynelatende har vært underlagt andre skatteregler enn dem som driver profesjonelt.

– Viktig for å oppnå rettferdighet

Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er glad for den siste avklaringen.

– Det er viktig at utleieaktivitet som allerede er skattepliktig i dag, beskattes. Bare utleie i svært korte perioder, under minimumsbeløpet eller i en liten del av en leilighet du bor i selv, er skattefritt, sier hun.

– At Skattedirektoratet vil håndheve skattereglene slik at kommersiell utleie beskattes, er viktig for å få rettferdighet mellom aktører i bransjen. (©NTB)

Kommentarer (17)

Kommentarer (17)
Til toppen