Avliver myter om barn og dataspill

Ferske tall avliver myten om at unge storforbrukere av digitale medier blir passive.

Ferske tall avliver myten om at unge storforbrukere av digitale medier blir passive.

Sintef har gjort en undersøkelse blant 1112 barn mellom 7 og 12 år i Oslo, som slår hull på myten om at barn blir passive og fete fordi de bruker stadig mer tid på Internett og dataspill.

- Barn som bruker de nye mediene mye, deltar like aktivt i lek og organiserte aktiviteter som barn som ikke er interessert i mediene, fastslår forsker Petter Bae Brandtzæg i Sintef overfor Aftenposten.

Undersøkelsen viser at dataspill, Internett, e-post, chatte-grupper, DVD og SMS/MMS på mobiltelefon er blitt en integrert del av barnekulturen.

Over halvparten av alle barn mellom 10 og 12 år i Oslo har mobiltelefon. I snitt sender og mottar barna 1,5 SMS daglig. Over 90 prosent av barn mellom 7 og 12 år har tilgang til PC, Internett, video og TV hjemme. 15 prosent av 7-åringene har TV og PC på soverommet, og opptil 35 prosent av 12-åringene. Blant 12-åringene bruker 1 av 5 PC hjemme hver dag. 60 prosent av barn mellom 7 og 12 år er interessert i eller bruker aktivt digitale medier.

Også Statens Filmtilsyn (SAFT) kan bekrefte at dataspill er mindre farlig enn fryktet. digi.no omtalte ved nyttår en undersøkelse utført av MMI og SAFT der 9 av 10 norske barn mellom 9 og 16 år spiller TV- og dataspill.

Studien viser at online dataspill er det norske barn og ungdommer bruker mest på Internett, etterfulgt av e-post og sider med nedlastbar av musikk.

Totalt i de fem landene spiller barn i gjennomsnitt 2,3 timer pr uke. Jenter spiller nesten like mye som gutter, men gutter spiller mer på nett. 3 prosent av guttene oppgir at de spiller 20 timer eller mer i uka. 16 prosent av guttene og 7 prosent av jentene spiller TV- og dataspill 5 til 7 dager i uka.

- Spill er en naturlig del av hverdagen til norske barn og unge. Derfor er det viktig at foreldre følger opp de unges lek, gjerne ved å fatte interesse for hvilke spill ungene spiller, sier prosjektleder Elisabeth Staksrud i SAFT.

SAFT vises også til en ny rapport fra Medierådet for Børn og Unge i Danmark om barn og unges bruk av TV- og dataspill. Denne konkluderer med at det ikke kan bekreftes at spill kan virke skadelige på barn og unge. Rapporten peker på at dataspill er et nytt og positivt element i barns lek. Noen barn spiller likevel i et slikt omfang at det er en risiko for at barna kan utvikle en form for avhengighet som kan påvirke barnas sosiale liv. Rapporten framhever også at noen spill kan virke skremmende, særlig på mindre barn.

- Dataspill er en stor kilde til lek, læring og underholdning for mange barn, sier Susanne Boe, koordinator for SAFT-prosjektet i Danmark ved Medierådet for Børn og Unge.

Hun presiserer at foreldre likevel må være oppmerksomme på barn og unge som viser en overdreven bruk av slike spill.

- Jeg vil råde foreldre og lærere til å reagere dersom et barn velger bort andre sosiale aktiviteter, forlater bordet før måltidet er over, skulker skolen eller lignende til fordel for dataspill. Det er viktig å skape en balanse, og det kan kreve særlig oppmerksomhet fra de voksne, sier hun.

Til toppen