Avlyser massedød av IT-selskaper

Four Seasons Venture avkrefter massedøden mange fryktet da selskapet overtok 40 IT-bedrifter før jul.

Four Seasons Venture avkrefter massedøden mange fryktet da selskapet overtok 40 IT-bedrifter før jul.

Før jul kjøpte Four Seasons Venture statlige SND Invest med en portefølje på 115 selskaper, deriblant rundt 40 IT-selskaper. Det var 24 norske og utenlandske investorer som sto bak kjøpet, som kostet til sammen 547 millioner kroner.

Nå har Four Seasons Venture gått gjennom porteføljen, og vurdert hvilke selskaper som skal satses særlig på. Men det er ennå ikke tatt beslutning om å selge noen av IT-selskapene i porteføljen, med unntak av ett.

Totalt overtok Four Seasons hele 115 selskaper. Mange fryktet derfor at selskapet måtte gjøre en rask grovsortering og kaste ut en lang rekke selskaper som ikke hadde kortsiktige muligheter til å tjene penger. Dette kunne ha ført til et stort antall nedleggelser, men dette ser ikke ut til å skje.

- Vi har brukt tiden på å gjøre oss kjent med selskapene, og vi har satt inn nye styremedlemmer i flere av dem. Nå skal vi fokusere på å bygge opp selskapene videre, både operasjonelt og finansielt, sier partner Thomas Falck i Four Seasons Venture.

- Er det planer om å selge noen selskaper på nåværende tidspunkt?

- Det er gjort avtale om å selge ett selskap, uten at jeg kan si navnet på det. I tillegg er jo NST (Nordisk språkteknologi) gått konkurs. Ellers er det ingen umiddelbare planer om å selge andre selskaper, sier han.

Innen fem år er det meningen å selge eller børsnotere samtlige av selskapene i fondet, forteller Falck.

- Fondet er helt nytt, og det blir litt tidlig å begynne å selge ut noen av selskapene nå. Men målet er å selge eller børsnotere selskapene i porteføljen i løpet av fem år, som er fondets levetid, sier han.

Staten har gjennom SND Invest investert totalt 1,6 milliarder kroner, men aksjeporteføljen i bedriftene var ved siste årsskifte nedskrevet til 1,1 milliarder kroner. Staten fikk dermed 1,1 milliarder kroner for SND Invest, og inkludert i det var et kontantutbytte på rundt 650 millioner kroner fra selskapene. Den reelle prisen Four Seasons-investorene betalte for SND Invest var 547 millioner kroner.

Salget av SND Invest var en av flaggsakene i regjeringens Sem-erklæring, men det har vært problematisk å gjennomføre beslutningen fordi verdiene i bedriftene har sunket i løpet

av salgsprosessen.

Det er 24 investorer i Four Seasons Ventures fond som tar over SND Invest. Blant disse er et av de største svenske pensjonsfondene, franske Natexis, Vital, Hafslund pensjonskasse, Petter C. G. Sundt, Opplysningsvesenets fond (Den norske Kirken), Stiftelsen Fritt Ord og Foinco. To tredeler er norsk kapital og ingen eier over 20 prosent.

SND Invest-porteføljen:

* I SND Invests portefølje var det ved årsskiftet 115 små og mellomstore bedrifter. I overkant av 40 av disse er IT-bedrifter.

* Bedriftene kan grovt sett deles i fire kategorier: olje/gass, biomarine, teknologi og "øvrige". De omsatte for rundt 18 milliarder kroner til sammen i fjor.

* Blant de mer kjente selskapene i porteføljen er Fjord Seafood, Tybring-Gjedde, Kristiansand Dyrepark, Medi-Cult, Domstein og Nordisk Språkteknologi.

Til toppen