"Avsindig vedtak" utløste Wams avgang

Eks-administerende direktør Arne Wam i NRK Aktivum skylder i hovedsak på uavklarte politiske rammebetingelser som grunnlag for hans plutselige avgang. Dråpen var imidlertid myndighetenes pålegg om å avvikle reklamesendinger på tekst-TV, et vedtak Wam karakteriserer som "avsindig".

Onsdag kom den overraskende meldingen om at Arne Wam forlater sin stilling som administrerende direktør i NRK-datteren Aktivum med umiddelbar virkning. Ifølge en pressemelding er hovedgrunnen uklare rammebetingelser eksternt og internt som ikke skaper tilfredstillende driftsgrunnlag for det kommersielle selskapet.

- Det er to ting som er viktigst for meg, sier Arne Wam til digi.no.

- Det ene er at de politiske rammebetingelsene stadig ikke er avklart. Vi sendte i februar i år over et forslag til endringer i Kringkastingsloven slik at vi kunne konkurrere på linje med våre konkurrenter gjennom avklaring av de kommersielle rammebetingelsene. Vi har ennå ikke fått noe svar, og forslaget skal ut på høring før det ender opp som en del av en Stortingsproposisjon, hevder han.

Ekspedisjonssjef Helge Sønneland i medieavdelingen i Kulturdepartementet sier til NTB at han vil få sendt ut lovendringer på høring før jul. Stortinget kan dermed i beste fall få behandlet saken i vårsesjonen, dvs. over ett år etter at forslaget ble fremmet av NRK.

Sønneland fastslår at lovendringer tar tid og har ellers ingen kommentarer til Wams fratreden, inkludert begrunnelsene for avgangen.

- Så var dét det avsindige vedtaket som ble fattet i forrige uke. Jeg ser jo at stadig nye forretningsområder som har ligget i min forretningsplan blir fjernet. Det er helt meningsløst at en virksomhet som NRK har drevet med i 20 år plutselig skal stoppes, sier han og viser til Statens Medieforvaltning sitt pålegg til NRK om å avvikle "de ulovlige reklamesendingene på tekst-tv innen 1. januar 1999".

Det er hovedkonkurrenten TV 2s tekst-TV-selskap Net 2 Interaktiv som har hevdet at statskringkasteren selger ulovlig reklameplass på NRK2s sider. Problemet skal være den lave prisingen på reklamen som gjør det umulig for TV 2 å konkurrere. NRK sier til sitt forsvar at virksomheten bare er en naturlig videreføring av samfunnsinformasjonen fra offentlige etater og myndigheter som de har publisert i mange år. NRK får dekket kostnader og har lenge hatt en tradisjon med å få godtgjørelse for dette, hevder NRK.

Dette har ikke vaktbikkjene i Fredrikstad, Statens Medieforvaltning, godtatt. Etaten sorterer under Kulturdepartementet og mener at informasjonen fra blant andre NSB, Rikstoto, Luftfartsverket og Forsvaret må regnes som en del av selskapenes samlede markedsføringsaktiviteter.

- Bortsett fra at jeg mener at vedtaket er helt meningsløst, dreier det seg mer om det generelle bildet. Det har vært helt greit å bygge opp en virksomhet som dette. Men det er rammebetingelsene som vil gjøre det hele meningsfylt. Jeg vil tro at medieforvaltningen ikke gjør et slikt vedtak uten å ha snakket med departementet. Akkurat dette signalet blir da svært negativt, sier mannen som hadde sett for seg en effektiv konvergens mellom tekst-TV og Internett på et eller annet tidspunkt.

Det handler ikke minst om sviktende budsjetterte inntekter fra tekst-TV:

- Vi hadde jo i våre prognoser regnet med noen titalls millioner de nærmeste årene, sier Wam.

Det er likevel ikke bare eksternt Wam har møtt motbør.

- NRK er en stor og konservativ institusjon. Jeg synes heller ikke alle internt har tatt inn over seg at vi eksisterer og må finne vår plass, sier han og mener at det egentlig går på å finne grenseoppgangene mot andre avdelinger i morselskapet.

- Det handler om å finne grensesnittet mellom mor og datter, sier han og passer seg for ikke å være for konkret og negativ når det gjelder eks-kollegene i det Hvite Hus på Marienlyst.

- Som jeg sier til mine nå tidligere medarbeidere: Man bør eksternt og internt forstå at det nå er alvor at Aktivum må få tingene på plass.

Han håper avgangen kan skape en situasjon som kan brukes til å plassere de nødvendige rammene.

Wam startet arbeidet med NRK Aktivum i februar 1997 og satte offisielt i gang driften 25. april samme år. Selv har han 20 års fartstid i NRK-systemet og har bestemt seg for å forlate NRK for godt. Hvor han skal hen, vet han foreløpig ikke selv.

- Dette har bygd seg opp over tid, ikke bare de siste dagene. Jeg ga et klart signal til sjefen (Einar Førde - red.anm.) før jeg dro på en ukes ferie til Tenerife i forrige uke, sier han.

- Jeg kan ikke gå rundt å være sur og bitter. Det er ikke min stil, jeg gir heller klare uttrykk for mine synspunkter. Men det er vemodig å forlate NRK etter 20 år, det innrømmer jeg gjerne.

Teknologisjef Eystein Ebeltoft skal fungere i sjef-stillingen inntil morselskapet har funnet en erstatter for Wam.

Til toppen