Avskaff piratvirksomheten nå

Ledere i Business Software Alliance (BSA) sine medlemsbedrifter retter en sterk oppfordring til EU-kommisjonen om å prioritere ulovlig bruk av programvare og forfalskninger. Piratvirksomheten påfører de europeiske landene store kostnader hvert år i form av tapte skatteinntekter og arbeidsplasser.

Ledere i Business Software Alliance (BSA) sine medlemsbedrifter retter en sterk oppfordring til EU-kommisjonen om å prioritere ulovlig bruk av programvare og forfalskninger. Piratvirksomheten påfører de europeiske landene store kostnader hvert år i form av tapte skatteinntekter og arbeidsplasser.

I et brev til EU-kommisjonen, Europaparlamentet og statsledere i EUs medlemsland oppfordrer lederne i programvarebransjen EU til å igangsette en handlingsplan for å bli kvitt skadevirkningene av brudd på opphavsrettslovgivningen når det gjelder ulovlig kopiering, bruk og distribusjon av programvare.

Budskapet må være klart. Piratkopiering - på lik linje med annen kriminalitet - lønner seg ikke, skriver foreningen Business Software Alliance (BSA) i en pressemelding.

Handlingsplanen er som følger:

1. Implementere likelydende, avskrekkende straffer og erstatninger i hele EU.

Forfalskninger og piratkopiering skyldes først og fremst at dette i store deler av EU er svært lønnsomt og risikofritt. BSA mener det må bli mer risikabelt, flauere og dyrere å piratkopiere enn å følge loven.

2. Koordinere anti-piratarbeidet på EU-nivå, og opprette et eget EU-kontor som håndterer opphavsrettskriminalitet.

Den stadig økende organiserte og internasjonale piratkopieringen krever økt koordinering i saker som går på tvers av medlemslandenes grenser.

3. Angripe problemet med volumproduksjon av falske CDer på CD-fabrikker.

En fabrikk kan produsere mer enn en million falske CD-ROM plater hver dag. BSA har oppdaget flere slike fabrikker innen EU som har produsert piratkopier av programvare til en verdi av flere hundre millioner Euro. Dette problemet krever seriøs oppfølging, og må innebære lisensiering av fabrikkene og obligatorisk identifikasjonskode om nødvendig.

4. Opphavsrettslovgivning må være et nøkkelkriterie ved forhandlinger med potensielle nye EU-medlemmer.

I de seks landene som søker om EU-medlemsskap er andelen piratkopiering vesentlig høyere enn gjennomsnittet i EU. Medlemskandidater må ikke få lov til å importere piratkopiering til EU.

5. Gå foran med et godt eksempel.

Offentlige institusjoner må etablere retningslinjer for å hindre utbredelse og bruk av ulovlig programvare.

Formann i BSA Norge, Eilert Hanoa, sier til digi.no at denne handlingsplanen er laget for EU og EU-kommisjonen, men foreningen håper og jobber for at norsk lovgivning og handling skal harmonisere med EUs regelverk på dette området.

BSA Norge er i kontakt med både bransjeorganisasjonene og Justisdepartementet. Hanoa forteller også at erfaringen hittil viser at påvirkning utenfra er vel så effektivt som nasjonal lobbyvirksomhet.

Til toppen