Avskaffer blodpris på mobilbruk ute

Et nytt initiativ fra Vodafone øker presset på mobilprisene man betaler når man er utenlands.

Et nytt initiativ fra Vodafone øker presset på mobilprisene man betaler når man er utenlands.

Vodafone har kommet med et nytt initiativ der kundene slipper unna svinedyre mobilpriser når de ringer i utlandet, såkalt roaming. Betingelsen er at de er i ett av de mange landene selskapet har nettverk og bruker dette nettet. Dagens prisregime med svimlende priser kan falle hvis konkurrentene føler seg presset til å svare, og klarer det.

Prisene på mobiltelefoni har falt kraftig de siste årene i hele Europa. Men beveger man seg ut av landet blir det plutselig svinedyrt å ringe. Selv til våre naboland i Norden koster det rundt 5 kroner per minutt å krysse grensen. Vanlig pris mellom europeiske land er en euro per minutt.

Noen aktører prøver å forklare dette med økte administrasjonskostnader, men sannheten er langt enklere. Aktørene tjener for mye penger på dette, og har ikke hatt noen god grunn til å sette ned prisene, inntil nå.

For nå begynner Vodafone å sette i gang sine planer for å tilby samme takster som i hjemlandet til sine abonnenter som roamer i land der Vodafone har nettverk, og det er mange. Til sammen har de nett i 17 land og partnere i ni. Vodafone lanserte sine planer på årets Cebit-messe, og i utgangspunktet skulle det bare gjelde for deres 3G-abonnenter.

– Dette er første gang Vodafone virkelig bruker sin størrelse til å ta bedriftsmarkedet, sier Gartner-analytiker Martin Gutberlet om initiativet. Han har svært stor tro på tiltaket, og tror det vil skaffe Vodafone mange nye 3G-kunder og særlig blant bedriftene.

For bedrifter er kostnadskontroll viktig, mener Gutberlet, og kostnadskontroll er umulig med dagens utenlandstakster på mobiltelefoni for bedrifter med ansatte som reiser mye mellom land.

Men Vodafone ser ikke ut til å nøye seg med bedriftsmarkedet. Fra juni vil de også gjør det mulig for sine svenske kunder å ringe billig fra ferielandet, hvis de er i ett av 14 land der tilbudet gjelder. Tjenesten heter Passport og krever registrering, men den er gratis.

Vodafone krever en oppstartsavgift på 9,95 svenske kroner i utlandet, men deretter tar de vanlig svensk takst. Dermed koster en seksminutters samtale 15,50 kroner, med en minuttspris på 79 øre, mens Telia, ifølge Vodafones utregninger, krever 58,10 kroner for samme samtale og Tre krever 51,30 kroner. Tele2 er nest billigst, med 48,50 kroner.

I dette eksempelet kutter Vodafone roamingprisene til under en tredjedel, ved lengre samtaler blir det enda mer, og selvsagt mindre ved korte samtaler.

Vodafone gjør det enda billigere å motta samtaler i utlandet. Da betaler man bare oppstartsavgiften på 9,95 for de første 20 minuttene.

Spørsmålet er nå om noen av konkurrentene kan eller vil svare på dette tilbudet. Det europeiske markedet er nemlig svært fragmentert. Vodafone er de eneste som har nettverk i nok land til at dette virkelig kan friste brukerne. Tele2 har riktignok prøvd seg, med norsk pris i Sverige, men det blir ikke samme fart over et nettverk av to land som ett av 15.

Hittil har nemlig en aktør som setter ned prisene for utenlandske gjester stort sett bare oppnådd å senke sine egne inntekter. Mange av gjestene vil sannsynligvis ikke vite hvem som har lavest takster før de ringer, og har glemt det hvis de kommer igjen. Det geniale med Vodafones tilbud er at alle kundene vil vite at det er Vodafone som sikrer dem billig roaming. Dette kan det bli vanskelig å kopiere for andre.

Det finnes to mobilallianser i Europa, Free Move som består av fire store aktører, og Starmap Alliance som har 11 mindre medlemmer, blant dem Telenor. Men ifølge Gutberlet er disse alliansene alt for svakt knyttet sammen til å kunne ta opp kampen med Vodafone, og rabattene de tilbyr for roaming er relativt beskjedne.

Gartner forventer en viss effekt fra Vodafones initiativ.

– Vi forventer at roamingprisene på tale vil gå ned med 40 prosent ned på tale frem mot 2006, sier Gutberlet.

Denne nedgangen vil også skyldes at konkurransemyndighetene i EU har begynt å røre på seg, mener han. Det har kommet påstander om urimelig prising, og de høye roamingprisene kan være en hindring for handelen internt i Europa. Dermed tror Gutberlet at bransjen vil komme reguleringen i forkjøpet, og sette ned prisene.

Vodafone er ikke representert i Norge, men hvis roamingprisene generelt går ned i Europa vil også norske priser påvirkes. Roamingsatser settes gjerne likt for alle utenlandske gjester i nettverket.

Til toppen