Avskyaksjon mot patent på programvare

Europa-parlamentet skal behandle et forslag til direktiv for patent på programvare. Nettsteder oppfordres til å vise sin avsky for forslaget.

Europa-parlamentet skal behandle et forslag til direktiv for patent på programvare. Nettsteder oppfordres til å vise sin avsky for forslaget.

Et forslag for et direktiv om programvarepatenter vil legge fram for Europa-parlamentet for debatt og senere avgjørelse den 1. september, har ført til en rekke protester. Onsdag den 27. august er blitt valgt ut som en spesiell aksjonsdag og blant annet webadministratorer oppfordres derfor å vise sin avsky mot forslaget denne dagen.

Den tyske organisasjonen Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) oppfordrer nettsteder til å bytte ut den vanlige forsiden med en protestside mot direktivforslaget den 27. august. Nettsteder som ikke ønsker å blokkere nettstedet helt, kan lenke videre til den normale forsiden ved hjelp av en liten lenke på protestsiden.

    Les også:

FFFI mener at patent på programvare vil føre til at mange nettsteder i dag benytter programvare som kan komme til å bryte med framtidige patentrettigheter, noe som før eller senere vil føre til at nettstedene vil måtte legges ned. Ideen med aksjonen er å demonstrere effekten av dette allerede nå.

Mer informasjon om aksjonen og forslag til hvordan protestsiden bør se ut, finnes på denne siden hos FFFI.

Til toppen