Avslører hva dårlig ytelse koster bedriften

Ujevn ytelse gjør livet surt. Vantage 9 gir innsyn i de tekniske årsakene - og i hva problemene koster om de ikke fikses.

Ujevn ytelse gjør livet surt. Vantage 9 gir innsyn i de tekniske årsakene - og i hva problemene koster om de ikke fikses.

Utviklerverktøyene til Compuware konkurrerer i en nisje kalt "application life cycle management", det vil si verktøy for å vedlikeholde en applikasjon fra den kodes til den trekkes tilbake. IDC har nylig publisert en sammenlikning der Compuware får bedre skussmål enn blant andre Computer Associates, Rational, Mercury og Oracle. Sistnevnte er for øvrig selv Compuware-kunde, i likhet med blant andre Microsoft som i september undertegnet en avtale om bruk av Compuware-produkter i sine teknologisentre, for avlusing og ytelsestesting av .Net-programvare.

I forrige uke lanserte Compuware versjon 9 av sitt sentrale verktøy Vantage. Ifølge selskapets europeiske salgsdirektør Michael Allen representerer dette verktøyet et viktig skritt i retning tjeneste-orientert drift av applikasjoner.

– De første verktøyene for drift av applikasjoner konsentrerte seg om serverne, siden det var der applikasjonene levde i tiden da alle brukte terminaler eller terminalemulering. Ved overgangen til klient-tjener og så til applikasjoner i flere lag måtte verktøyene reorientere seg mot nettverket. Oppsto det problemer, måtte man lete i flere høysåter. Derfor erfarte man et behov for verktøyene som dreide seg om selve applikasjonen som helhet, ikke bare fordelt på de involverte nodene i nettet.

Det er dette Allen mener med tjeneste-orientert drift av applikasjoner.

– Selv om alle nodene melder at tjenesten er tilgjengelig, kan brukerne oppleve dårlig ytelse. Ytelsesproblemer kan ofte komme og gå, og det er gjerne når de er fraværende at ekspertene kommer for å se dem. Noen ganger kan brukere ett sted oppleve problemer, mens brukere på et annet sted erfarer utmerket ytelse.

Compuware mener at versjon ni av Vantage langt på veg løser denne utfordringen, ved å gi tekniske eksperter et verktøy der de kan rekonstruere det brukerne opplever, følge trådene som leder dit problemene oppstår, og analysere faktorene som bidrar til nedsatt ytelse.

Som et lite genistrek, er det øverste nivået av grensesnittet lagt opp slik at det ikke fordrer teknisk ekspertise for å forstå hva slags applikasjoner feiler, hvilke brukere som opplever problemer, og hvor problemene oppleves.

– Dette grensesnittet kan brukes av ledelsen i bedriften for å overvåke den daglige driften, og få bedre forståelse for IT-folkenes budsjettforslag. Det gir dem forutsetninger for å forstå sammenhengen mellom hvordan ulike applikasjoner fungerer, og selskapets løpende inntekter og utgifter.

En av Compuwares utstillingskunder på Vantage, er barneverntjenesten i Oslo kommune, der brukerne klaget nettopp over at svartidene kunne bli overordentlig lange.

– Innføringen av Vantage gjorde at man fikk løst problemene, i stedet for at ulike IT-funksjoner gikk rundt og skyldte på hverandre.

Hovedproblemet var at mange av applikasjonen var testet på lokalnettet, men var laget så "pratsomme" at de overbelastet smale linjer mellom ulike kontorer.

– Vantage ble brukt til å identifisere nøyaktig hvilke kodesegmenter som kunne endres eller justeres for å løse dette. Følgen ble at man oppnådde tilfredsstillende ytelse uten å investere i større båndbredde.

Nå er Oslo kommunes tilbydere pålagt å bruke Vantage til å overvåke ytelsen i applikasjoner.

Skjermbildene nedenfor forteller mye om hva Vantage tilbyr. Klikk på bildene for å få dem i full størrelse:

Klikk på bildet for å se det i full størrelse"Application Performance Summary" viser i dette tilfelle hvordan en CRM-pakke oppfører seg et gitt døgn, sett fra fem ulike byer i Europa og USA.


Klikk på bildet for å se det i full størrelse"Enterprise Performance Summary" gir en full oversikt over både den globale ytelsen til hver applikasjon, og den samlede ytelsen som oppleves på hvert brukersted for alle applikasjoner.


Klikk på bildet for å se det i full størrelse"Client-Network-Server Exception Report" gir en oversikt over alle transaksjoner som har overskredet maksimumsnivået i tjenesteavtalen, med visning av tidsforbruk i henholdsvis klient, nettverk og server.


Klikk på bildet for å se det i full størrelse"Heat Chart Report" gir en oversikt over andelen dårlige klienttransaksjoner i løpet av et døgn, fra time til time, fordelt på fem forskjellige typer transaksjoner.

Til toppen