Avslørt på vei til ministeren

Apple-sjefen nekter å la seg avbilde eller intervjue. Men snakker gjerne med IT-statsråden.

Apples tause norgessjef Arne Odden på besøk i fornyingsdepartementet. (Bilde: Marius Jørgenrud - creative commons)
Apple delegasjon registerer seg i lobbyen før møtet med statsråd Rigmor Aasrud. (Bilde: Marius Jørgenrud - creative commons)
Arne Odden og hans kolleger haster inn bak sikkerhetsslusene i departementet. (Bilde: Marius Jørgenrud - creative commons)
På midten av 2000-tallet inførte Apple en ny mediestrategi. Konsekvensen er at selv daglig leder i Norge ikke besvarer spørsmål eller vil la seg avbilde av pressen. (Bilde: Marius Jørgenrud - creative commons)
Apple Norge Viser ryggen til pressen, og fikk dermed god anledning til å studere renovasjonsarbeidet i departementet, som er iverksatt etter terroranslaget i fjor 22. juli. (Bilde: Marius Jørgenrud - creative commons)
Arne Odden gjorde det han kunne for å unngå å bli fanget av kameralinsen til digi.no. (Bilde: Marius Jørgenrud - creative commons)
Ingen i Apple-følget ønsket å presentere seg med navn. Apples norgessjef Arne Odden til høyre i bildet. (Bilde: Marius Jørgenrud - creative commons)
Apples tause norgessjef Arne Odden på besøk i fornyingsdepartementet. (Bilde: Marius Jørgenrud - creative commons)

Apple-sjefen nekter å la seg avbilde eller intervjue. Men snakker gjerne med IT-statsråden.

AKERSGATA (digi.no): Helt siden 1990-tallet har Arne Odden vært Apples mann i Norge. Som øverste leder for norgeskontoret har han opplevd at selskapets produkter har gått fra å være for spesielt interesserte til å bli allemannseie.

Men mens Apples produkter har blitt mer og mer populære har selskapets ledelse gått i dekning. De nekter å la seg intervjue eller avbilde.

Selv om de representerer verdens største og etter hvert mektigste IT-selskap deltar de ikke i åpne forum. Da fornyingsminister Rigmor Aasrud inviterte IT-bransjen til å komme med innspill til regjeringens digitale agenda takket Apple nei.

De ville heller møte statsråden alene bak en lukket dør.

digi.no stilte seg imidlertid opp utenfor departementet da den mediesky Arne Odden og to kolleger ankom departementet tirsdag formiddag.

Apple-sjefen nektet å svare på spørsmål. Han forholdt helt taus. Han gjorde også sitt beste for ikke å bli fanget opp av kameralinsen.

Resten av delegasjonen var heller ikke interessert i snakke, men mumlet i det minste at spørsmål må rettes til Apples nordiske PR-kontakt Petter Ahrnstedt (som heller ikke vil kommentere møtet). De anmodet også om at vi ikke publiserte bilder av dem.

Taushet som strategi

Mediestrategien til Apple ble endret en gang midt på 2000-tallet. Et sentralt direktiv skal visstnok være at selskapet ønsker flest mulig bilder av produktene sine. Ved å unngå å bli avfotografert blir pressen dermed tvunget til å gå for produktbildene.

digi.no har derfor valgt å frigi alle bildene i denne saken under en creative commons-lisens (CC BY 3.0).

I brevet der Arne Odden inviterte seg selv til ministeren varslet han at Apple "har mye å bidra med når det gjelder framtidens IT-landskap". Han skrev også at Apple «ser store muligheter med innovativ ny tankegang for IT-bruk, både innen det offentlige, undervisningssektoren, helsestell, bedrifts- og privatmarkedet».

- Apple bidro positivt

Hva kom ut av møtet, og ble IT-ministeren inspirert av Apples tanker og ideer?

- Jeg hadde et konstruktivt møte med representanter fra Apple Norge. Vi fikk drøftet problemstillinger knyttet til de store endringene ny teknologi, og da særlig mobil teknologi, fører med seg, sier Rigmor Aasrud til digi.no.

Statsråden sier også følgende.

- Møtet kom i stand i forbindelse med departementets arbeid med digital agenda. I dette arbeidet ønsker jeg å snakke med flest mulig som kan ha gode og relevante innspill. Apple Norge bidro i så måte også positivt.

    Les også:

Til toppen