Bull

Avslutter et av Norges største offentlige IT-prosjekter: I mars 2020 pensjoneres 40 år gammel teknologi

Neste år erstatter Statens vegvesen det gamle motorvognregisteret fra 1981. Med det slukkes sjelden stormaskin-løsning.

 Statens vegvesen bytter ut det gamle motorvognregisteret fra 1981.
Statens vegvesen bytter ut det gamle motorvognregisteret fra 1981. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)

Neste år erstatter Statens vegvesen det gamle motorvognregisteret fra 1981. Med det slukkes sjelden stormaskin-løsning.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Autosys kjøretøy er et av Norges største utviklingsprosjekt i regi av det offentlige. Prosjektet ble startet i 2003, og har skullet erstatte det gamle motorvognregisteret til Statens vegvesen.

Politiets gamle Bull-maskin. Bildet er fra 2017. Da stod den frakoblet i politiets egen datasentral.
Politiets gamle Bull-maskin. Bildet er fra 2017. Da stod den frakoblet i politiets egen datasentral. Bilde: Politiets IKT-tjenester

Det første IT-baserte kjøretøyregisteret ble tatt i bruk i 1981. Det startet med selve registeret, og administrativ databehandling der en del av prosessene ble automatisert. Motorvognregisteret kjøres i dag på en tradisjonell stormaskinløsning fra den tiden, fra det franske datakonsernet Bull.

Applikasjonene i systemet er skrevet i programmeringsspråket Cobol. Statens vegvesen er nå blant de siste gjenværende brukerne av disse Bull-maskinene med operativsystemet Gcos 8 og applikasjoner laget i Cobol.

Blant annet slukket politiet sin Bull-stormaskin for to år siden. Maskinen hadde da kjørt straffesakregisteret Strasak hos politiet siden 1970-tallet. Språket og maskinvaren var lenge vanlig innen bank og forsikring.

Lite gjenværende kompetanse

– Bakgrunnen for prosjektet er i utgangspunktet at teknologien er gammel og utdatert. Når vi skrur av dette til neste år er det nærmere 40 år gammelt, sier prosjektleder for Autosys kjøretøy, Erik Johannessen.

Erik Johannessen har vært prosjektleder for Autosys kjøretøy siden 2014.
Erik Johannessen har vært prosjektleder for Autosys kjøretøy siden 2014. Foto:  Henriette Busterud/Statens vegvesen

Det finnes i dag svært begrenset kompetanse igjen på gamle Cobol-løsninger. Teknologien begrenser hvordan du kan tilpasse og videreutvikle det. Og vedlikehold og videreutvikling av slike systemer er både kostnadskrevende og risikofylt.

Vegvesenets «Bull-maskin» er ikke engang lenger en fysisk Bull-maskin, men et Bull-operativsystem som emuleres på en Linux-maskin.

Honeywell Bull-stormaskin. Slik så maskinene gjerne ut på tidlig 60-tall
Honeywell Bull-stormaskin. Slik så maskinene gjerne ut på tidlig 60-tall. Bilde: Wikipedia

Evry har vært driftsleverandør for Autosys Motorvognregister siden 1981, og har hatt en Bull-maskin stående i fjellhallen på Gjøvik. De har underveis erstattet Bulls maskinvare med distribuerte servere, slik at dagens Bull-plattform kjøres på Linux-servere som emulerer Bulls operativsystem Gcos 8.

– På denne måten kan de gamle Motorvognregisternes Cobol-baserte applikasjoner kjøre på en mer moderne hardwareplattform. Dette tar ned risikoen for at gamle historiske hardware-komponenter ikke lar seg reparere eller erstatte lenger, sier Johannessen.

Skulle koste 700 millioner, brukte to milliarder

Allerede i 2003 begynte det derfor å haste å få byttet ut det gamle systemet.

Det stadig pågående IT-prosjektet Autosys har siden da hatt som formål å fornye det gamle registeret, noe som har blitt en lang og kostbar affære.

Prosjektet har gjennom flere år vært lagt på is, utsatt, restrukturert og restartet, senest i 2015.

I 2008 ble hele Autosys, inkludert en kjøretøydel og en førerkortdel, beregnet til å koste 700 millioner kroner. Mesteparten av denne summen ble imidlertid brukt opp på førerkortdelen alene, som var ferdig i 2014.

Les også

I 2014 og 2015 ble kortene lagt på nytt, med ny ledelse og etter hvert ny kontraktspartner og leveransene ble fordelt på syv kontrollerbare delleveranser. I et sentralt styringsdokument fra 2015 ble den totale prosjektrammen til Autosys fra 2008 og frem til ferdigstillelse satt til 2 milliarder kroner.

– Vi fikk et avsnitt i statsbudsjettet 2016, og Accenture kom inn som leverandør høsten 2016, med forventet ferdigstillelse i 2021. Siden den gang har vi fulgt planen og kostnadene, sier Johannessen.

Prosjektlederen understreker at at kostnadsoverskridelsene bør sees i sammenheng med at de samfunnsøkonomiske gevinstene vil være store når prosjektet er ferdig. Det nye kjøretøyregisteret skal ifølge vegvesenet samlet utgjøre 6,1 milliarder kroner i samfunnsøkonomiske gevinster.

Beregningen følger veilederen fra Difi, og gjelder fra ferdigstillelse i 2021 og 15 år frem i tid. Investeringene for kjøretøydelen er trukket fra, forteller prosjektlederen.

Slukkes i mars 2020

Tekniske spesifikasjoner ved det nye registeret:

Den tekniske plattformen er basert på open source-teknologi og har fokus på automatisering av test- og deploy-prosesser (DevOps).

 • Frontend: Javascript/React/Redux
 • Backend: Java, Springboot, Hibernate
 • OS: Redhat Linux / VMware
 • Infrastruktur: Oracle Enterprise Edition enterprise, Apache Tomcat
 • Sikkerhet: Axiomatics, Big-IP, Splunk, Burp suite
 • Admin-verktøy: Jira, Confluence, Mattermost.
 • Devops: Docker, Puppet, Bitbucket, Maven, Jenkins, Sonarqube, Sonatype, Nexus, HP Alm, Selenium, Zephyre.

Kilde: Statens vegvesen.

Når det gamle registeret etter planen pensjoneres i mars 2020, gjenstår noe funksjonalitet, ytterligere tilpasninger, forbedring og videreutvikling av de nye applikasjonene, før Autosys regnes som ferdig året etter.

Når de nye produktene knyttet til kjøretøy er bygget på nytt og modernisert, skal Vegvesenet etter planen ikke være bundet til slike stormaskinmiljøer lenger, men kunne drive systemene med mer hensiktsmessig bruk av IT.

Stormaskinløsningen skal erstattes av Java og virtuelle servere, i et prosjekt som nå leveres del for del.

– Leveransen er delt opp i syv deler. Underveis sameksisterer vi med det gamle systemet. Nå er vi på vei til å levere den fjerde leveransen. Det nye kjøretøyregisteret kjører på Dell-servere med VMware i mellom. 

Nye Autosys kjøretøy:

 • I det gamle kjøretøyregisteret ligger det nå ti millioner kjøretøy, i tillegg til funksjonalitet som godkjenning og registrering av kjøretøy og betalingsløsninger for saksbehandlere på trafikkstasjoner og hos kjøretøyforhandlere.
 • Kjøretøyregisteret er også basis for selvbetjeningsløsninger for markedet forøvrig.
 • Utskiftningen går ut på å skifte ut stormaskin-teknologien med mange applikasjoner og grensesnitt. Dette skal muliggjøre en multikanalløsning som skal gjøre det lettere å kommunisere med andre etater og systemer, som i praksis skal bety frigjort tid for brukere og saksbehandlere.
 • Registrering av nye og bruktimporterte kjøretøy skal gå sømløst, og eierskifter skal kunne signeres og godkjennes elektronisk.
 • Politiet, Skatteetaten og Trafikkforsikringsforeningen vil kunne gjøre oppslag på kjøretøy og sikre at alle kjøretøy er i forsvarlig stand, forsikret og at avgifter er betalt.
 • «Autosys’ kjøretøydel håndterer viktige lovverk og sender bilavgiftene til statskassa. Hvor komplekst det er kan best beskrives ved at systemet må takle opptil 15 000 måter å kombinere opplysninger om kjøretøy på», skrev Johannessen i en kommentar i fjor.

Kilde: Statens vegvesen.

Les også

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)
Til toppen