Avstresser forholdet til åpen kildekode

Under en spørrerunde på sin store utviklerkonferanse, framsto Microsoft som avslappet i sitt forhold til åpen kildekode.

Under en spørrerunde på sin store utviklerkonferanse, framsto Microsoft som avslappet i sitt forhold til åpen kildekode.

To representanter for Microsoft, Bradley Tipp og Steven Adler, svarte sammen med teknologisjefen i det britiske konsulent- og utdanningsselskapet QA, Thomas Lee, på konferansedeltakernes spørsmål om Microsofts forhold til åpen kildekode og produkter basert på dette, under en seanse ved denne ukens Tech•Ed-konferanse i Amsterdam.

Det første spørsmålet som kom opp, handlet om Microsofts forhold til Linux. Linux, venn eller fiende?

- Linux er en konkurrent på lik linje med andre operativsystemer, og på tilsvarende måte som for eksempel Oracle er en konkurrent til SQL Server, sa Tipp.

- Linux er selvfølgelig ingen venn, siden det ikke er vårt, men vi må kunne samhandle med det, siden mange av våre kunder har heterogene plattformer. Vi kommer dog ikke til å markedsføre Linux.

Tipp sa likevel at han mener Linux er en god ting, siden det gir Microsoft konkurranse og fører til at selskapet må skjerpe seg.

På spørsmål om Microsoft har vurdert å åpne kildekoden til Windows, svarer de tre at dette nok er blitt vurdert, men at det er flere ting som hindrer dette. En ting er det at deler av koden er lisensiert fra andre, en annen ting er at selskapet ikke ønsker å avsløre alle løsningene og forretningshemmelighetene som ligger i koden.

Flere av deltakerne mente at det var for dårlig kontakt mellom Microsoft og de uavhengige utviklermiljøene. Ifølge Tipp forsøker Microsoft å lære seg hvordan man får kontakt med uavhengige utviklere igjen, uten at det dermed må være nødvendig å åpne opp kildekoden til kjernen.

- Vi må heller lære utviklerne hvordan de kan få til ting.

Han medgikk at blant annet dokumentasjonen av mange API-er kan bli langt bedre. Også forslaget om at utviklere, for eksempel i forbindelse med konferanser, kan få se kildekode på en skjerm uten å ha muligheten til å kopiere den, ble godt mottatt. Det gjenstår selvfølgelig å se om forslaget blir fulgt opp.

Tipp understreket at det er en utbredt myte at åpen kildekodeprogramvare er en "Linux-greie", ved å vise til at flertallet av prosjektene i SourceForge handler om Windows-programvare.

Microsofts omdømme innen blant annet private utvidelser av protokoller er noe frynset. Det legger heller ikke Microsofts representanter skjul på. Microsoft jobber aktivt med å utvikle og markedsføre webtjenester, og er blant annet medlem av Web Services Interoperability Organization (WS-I) som arbeider med standardisering av spesifikasjonen av avanserte webtjenesteprotokoller, også kalt WS-*.

Spørsmålet fra salen var om frykten for at Microsoft etter at standardene er blitt etablert, vil komme med egne utvidelser, er berettiget. Microsoft-representantene innrømmet at selskapet historikk og omdømme innen dette feltet er et problem. De mente likevel det var vanskelig å svare på om dette vil kunne skje igjen.

Mono, åpen kildekodeimplementasjonen av .NET hvor arbeidet ledes av Novell, sees på med positive øyne fra Microsoft.

- Mono er storartet, det er en annen implementasjon av ECMA-standarden, sier Tipp. Det er dog ingen hemmelighet at Microsoft har jobbet videre med .NET og at de nye og mer avanserte delene .Net ikke nødvendigvis vil standardiseres på den samme måten. Tipp mener dog at Microsoft vil kunne være interessert i å lisensiere ut disse delene til for eksempel Novell.

Forholdet mellom Microsoft Office og OpenOffice var et annet tema som ble berørt. Hvem vil betale for Office i framtiden?

- De som betaler er de som generer mer verdi ved å betale lisensen enn uten. De andre vil ikke betale. Dette avhenger av brukernes behov og bruk, mener Tipp.

Om en eventuell åpenhet om de XML-baserte filformatene til Office 2003, sa Tipp at OpenOffice fungerer, men støtter langt fra all funksjonaliteten i Office.

- Det er egentlig ingen som vil tjene noe på at for eksempel doc-formatet åpnes opp, siden ingen støtter all funksjonaliteten. "Interoperabilitet" betyr ikke erstatning, sa Tipp.

De siste viktige temaet som salen ønsket å belyse var sikkerhet. Er programvare sikrere med åpen kildekode?

De tre talerne svarte ikke direkte på dette, men hevdet markedsandelen til Windows i vanlige PC-er gjør at sikkerheten får mye oppmerksomhet. De innrømmet at Windows aldri ble designet for dagens Internett, men hevder at selskapet er godt i stand til å endre måten det gjør ting.

- Vi må likevel leve med den utbredte oppfatningen av det motsatte, sa Tipp.

Han fortalte videre at de fleste sikkerhetsangrepene den senere tiden har vært mot ikke-oppdaterte maskiner.

- Hackerne kan ved hjelp av programvare og oppdateringen benytte "reverse engineering" for å finne fram til sikkerhetshullet og å utnytte det. Men dette er ikke operativsystemavhengig, situasjonen er den samme om det gjelder Windows eller Linux.

- Alle "bad guys" får vite hva problemet er når oppdateringen slippes.

Microsoft vil gjøre det enklere å oppdatere programvare på PC-er ved å lansere en felles Microsoft Update-tjeneste innen året er omme. Da vil all Microsoft-programvare kunne oppdateres fra ett sted. Ifølge Tipp vil Microsoft Update i likhet med dagens Windows Update være tilgjengelig for oppdateringer fra tredjepartsleverandører av programvare, men ifølge Tipp er interessen for dette liten blant leverandørene.

- De ønsker i stedet at brukerne går til dem selv når de oppdaterer enn til Microsoft.

På spørsmål om Microsoft vil legge hindringer i veien for alle de som ønsker å installere sikkerhetsfikser til piratkopier av Windows, sier Tipp at dette er noe som Microsoft fortsatt vurderer. Personlig vil han heller ha sikre, ulisensierte installasjoner der ute, enn usikre ulisensierte installasjoner.

Til toppen