Avtale om norsk digital radio

Etter lange forhandlinger er NRK, P4 og Norkring blitt enige om å bygge et digitalt radionett i Norge.

Etter lange forhandlinger er NRK, P4 og Norkring blitt enige om å bygge et digitalt radionett i Norge.

Ifølge teknisk direktør Hans Petter Danielsen er ikke avtalen formelt i boks ennå, men protokollene er signert, og resten er bare er en formalitet.

- Vi er blitt enige om rollefordelingen. Norkring skal bygge ut, mens NRK og P4 skal leie sendekapasitet av Norkring, sier han.

Det nye digitale radionettet skal erstatte dagens analoge FM-nett og vil i første omgang dekke nærmere 50 prosent av Norges befolkning allerede innen høsten 1999.

Statseide NRK har fått fire sjettedeler av kapasiteten i nettet, mens P4 har fått en sjettedel. I høst fikk NRK et lisenstillegg i forbindelse med tildelingen av statsbudsjettet der noe av tillegget var øremerket den digitale radioutviklingen.

P4s konsesjon gjelder helt frem til år 2013 med opsjon på forlengelse i ytterligere fem år.

Dette er fem år lenger enn da myndighetene tildelte konsesjon ved forrige korsvei. P4 fikk tildelt ti års konsesjon på riksdekkende reklameradio på begynnelsen av 1990-tallet.

Den siste sjettedelen er nå under vurdering av Statens medieforvaltning etter at fristen for søknader gikk ut 4. januar. Det er Aller-gruppen, Scandinavian Broadcasting System (SBS) og PeSju Kristen Riksradio som er de eneste storaktørene som har lagt inn en søknad om konsesjon på den siste DAB-blokken (Digital Audio Broadcasting) som i utgangspunktet vil ha en varighet på ti år i utgangspunktet, men mulighet for myndighetene å vurdere situasjonen underveis.

Ved forrige konsesjonsutdeling, da P4 fikk tildelt eneretten på riksdekkende reklameradio, var også Norsk Aller en meget aktuell kandidat med sitt sterke grep om nærradiomarkedet gjennom Radio 1.

digi.no skrev i november at de tre partene i ferd med å få på plass en avtale om bygging av sendenett med dekning av Skien til Trondheim. Det skulle bare ta noen dager før avtalen var i boks, ifølge NRK. I realiteten gikk det altså over to måneder.

Hans Petter Danielsen sier at slike prosesser alltid tar tid når man ikke har hatt spesielt press på seg.

- Vi er tre parter og har jo ikke hatt så veldig dårlig tid. Vi har for eksempel måttet foreta en rollefordeling sier han og mener likevel at det er et svært viktig signal til markedet at det stadfestes at DAB-nettet nå blir bygd ut.

Eksisterende og potensielle produsenter av digitale radioer har hittil vært skeptiske til at etterspørselen på salg av slike mottakere vil bli særlig stor. I dag ligger stykkprisene på rundt 9-10.000 kroner.

Danielsen mener at disse vil komme ned i 5-6.000 kroner i løpet av året. Ett av de foreløpige tekniske hindrene er at digitale mottakere i mindre, bærbare formater bruker relativt mye strøm og har kort levetid (2-3 timer).

Til toppen