Avtale-rot utsetter MinSide på nytt

Avtale-rot utsetter MinSide på nytt

IT-minister Røys må nå skyve på lanseringen av MinSide-portalen på grunn av rot med sikkerhets-leverandørene.

Bondevik-regjeringen med Morten Meyer i spissen skulle få fart på bruk av IT i offentlig forvaltning, både for å forenkle hverdagen til norske innbyggere og på sikt spare penger.

MinSide skulle samle informasjon fra de viktigste offentlige etatene og servere en nettside med offentlig informasjon og skjema til hver eneste voksen innbygger i Norge.

Men nå skyves lanseringen av flaggskip-prosjektet, portalen MinSide, stadig ut i tid. Etter først en forsinkelse, utsatte IT-minister Heidi Grande Røys tidligere i våres lanseringen på ubestemt tid.

    Les også:

digi.no sjekket sent i forrige uke med departementet og fungerende informasjonssjef Gunn Janne Myrseth, men hun var svært knapp i kommentaren. Men digi.no får vite at det som bremser er den såkalte sikkerhetsportalen. Selve statens løsning og systemene som skal servere informasjonen inn i portalen er klare. Det er påloggingssystemet som skal skjerme all den sensitive og personlige informasjonen som ikke er klar.

– På grunn av forretningsmessige og juridiske forhold kan vi ikke si noe om dette, sa hun til digi.no.

Ordet "forretningsmessig" avdekker at departementet fremdeles forhandler med Buypass og bankene/BankID om bruken av deres digitale signatur-systemer. Dette er de to eneste systemene for digital pålogging som gir en sikker identifikasjon.

Og selv om Røys skulle lansert nå, ville bare et mindretall av Norges befolkning kunne komme inn, for BankID er ekstremt forsinket og Buypass er det bare kunder av Norsk Tipping som har.

I flere andre europeiske land, blant annet annet Danmark og Italia, valgte myndighetene å lage et eget digitalt ID-system for sine borgerportaler nettopp for å unngå krangel om penger og måtte vente på kommersielle leverandører.

Bruken av de to systemene er ikke gratis, men Meyer lovet at staten skulle betale, bruken av MinSide skulle være gratis. Men Røys blir åpenbart ikke enig med de to aktørene.

I tillegg skriver nå avisen Dagens IT at BankID-systemet ikke er modent nok til å tas i bruk nå. Bankene som eier BankID ønsker seg en testperiode og mener at de tidligst kan være klare over nyttår.

Stemmer dette, vil vil Røys stå overfor et dilemma: Lansere nå uten alle BankID-brukerne eller utsette lanseringen kraftig. Det er nå 500.000 norske innbyggere som har fått BankID og gjennom Norsk Tipping har over en million brukere fått Buypass-ID.

Til toppen