Avtale sikrer samvirke mellom GPS og Galileo

En avtale mellom USA og EU sikrer samvirke mellom GPS og det kommende europeiske systemet Galileo-.

En avtale mellom USA og EU sikrer samvirke mellom GPS og det kommende europeiske systemet Galileo-.

Satellittbaserte posisjoneringssystemer omtales gjerne generisk som GPS for «Global Positioning System». I praksis er GPS et spesifikt system kontrollert av det amerikanske forsvarsdepartementet. Det innebærer at all bruk av GPS-utstyr i Europa er avhengig av USAs militære, som forbeholder seg retten til å avbryte tjenesten når de måtte finne det hensiktsmessig.

Derfor har Europa lenge diskutert behovet for et eget sivilt satellittbasert posisjoneringssystem. I 2002 bevilget EU 2,98 milliarder euro det såkalte Galileo-prosjektet.

    Les også:

Lørdag underskriver EUs transportkommissær Loyola de Palacio og USAs utenriksminister Colin Powell en avtale i Irland som regulerer forholdet mellom det amerikanske GPS og det europeiske Galileo.

Avtalen spesifiserer tekniske standarder for begge systemer, og sikrer at begge tilbyr samme type signal gratis til mottakere beregnet på massemarkedet. Det innebærer at brukerne av disse vil få en mer nøyaktig posisjonering ved å kombinere opplysninger fra både GPS og Galileo, selv om disse systemene ellers opererer uavhengig av hverandre, og at de fortsatt vil slippe å betale for selve signalene.

Den militære delen av GPS, med langt mer presis posisjonering enn gratissignalene til sivil bruk, er fortsatt forbeholdt formål godkjent av forsvarsdepartementet i Washington.

Galileo-systemet vil utformes slik at det skilles mellom vanlige signaler for massemarkedet, og mer presise signaler. Tilgang til de presise signalene i Galileo-systemet skal forbeholdes spesielle anvendelser, mot betaling.

Ifølge Wall Street Journal vil tre industrikonsortier tevle om å realisere Galileo-prosjektet: Eutelsat som inkluderer Logica CMG og Fiat; Inavsat som omfatter flyselskapselskapet EADS Space, satellittselskapet Inmarsat og franske Thales; og en allianse av det italienske forsvarsselskapet Finmeccanica og franske Alcatel og Vinci.

Til toppen