Avventende til database over reisende

Datatilsynet er positivt innstilt til en database over reisende, men avventer en rekke presiseringer.

Datatilsynet er positivt innstilt til en database over reisende, men avventer en rekke presiseringer.

Etter terrorbombene i London og Sharm el-Sheik har reiselivsbransjen foreslått å opprette noe de beskriver som «en sentral database over reiselivsoperatører som har kommersiell trafikk til utlandet med tilhørende navnelister over de reisende».

Avdelingsdirektør Knut Kaspersen i Datatilsynet har uttalt at det er positivt avventende til en sentral database over nordmenn på tur, men at det reiser en rekke spørsmål.

– Vi har ennå ikke fått en formell forespørsel, og avventer denne før vi uttaler oss konkret om saken, sier informasjonsrådgiver Gudrun Skåltveit til digi.no.

Hun forteller at Datatilsynet vil gå i dialog med både Reiselivsbransjen og Utenriksdepartementet (UD) for å finne gode løsninger.

De største utfordringene blir å kartlegge hva databasen skal inneholde og hvordan registreringen skal gjennomføres. Hvem skal ha tilgang til databasen og hvordan håndtere feilregistreringer.

Skal en familie på bilferie i Europa for eksempel melde fra når de tar en dagstur til en annen by? Eller hva slags meldeplikt skal folk på pakketur ha overfor myndighetene?

Skåltveit understreker at dersom det skal bli en fullgod løsning, må Datatilsynet trekkes inn på et tidlig tidspunkt. Den største utfordringen blir personvern, og Datatilsynet mener at oppføring av personnavn må baseres på frivillighet fra den reisende.

Det har ikke lykkes digi.no å få en uttalelse fra Utenriksdepartementet (UD), men sett i forhold til tsunamiulykken i Thailand og manglende kriseberedskap, har UD uttalt at de er positive til alt verktøy som kan være til hjelp i assistanse ved tilsvarende kriser.

    Les også:

Til toppen