Avverger ikke patenttrussel mot Linux

USAs patentkontor har nok en gang avvist Microsofts FAT-patenter, men Linux-folket kan ikke glede seg ennå.

USAs patentkontor har nok en gang avvist Microsofts FAT-patenter, men Linux-folket kan ikke glede seg ennå.

Filsystemet FAT («file allocation table») som Microsoft utviklet i 1976 brukes fortsatt, også av Linux og annen åpen kildekodeprogramvare, samt lagringsutstyr som flashminne for digitale kameraer og mobiltelefoner, og USB-minnepinner. Det er blitt en de facto «åpen standard».

Microsoft fikk til sammen seks patenter for FAT i 1996. Etter amerikansk lov må patenter håndheves, og i desember 2003 dukket det opp et krav hos produsenter av utstyr som utveksler data med Windows-PC-er, om at de måtte betale en beskjeden lisensavgift for FAT. Avgiften skulle være 0,25 dollar per enhet, begrenset oppad til 250 000 dollar per leverandør.

    Les også:

De seks FAT-patentene er blant de 283 USA-registrerte patenter som ifølge stiftelsen Open Source Risk Management potensielt krenkes av Linux.

Dette er alvorlig, fordi Linux og mye annen åpen kildekodeprogramvare distribueres etter en lisens som krever at alt skal kunne brukes fritt, og gjenbrukes uten risiko for avgift. FAT-patentene gir følgelig Microsoft langt på vei en rettslig mulighet til å stanse Linux.

I april i fjor ble to av FAT-patentene angrepet av den ideelle stiftelsen Public Patent Foundation (PubPat). Den mener patentene må kjennes ugyldig fordi teknologien er åpenbar for enhver med elementære ferdigheter, og fordi patentsøknaden i sin tid dekket teknologi som var i allmenn bruk uavhengig av det påståtte opphavet.

I september i fjor fikk PubPat medhold: USAs patentkontor erklærte patentene for ugyldige.

Microsoft anket.

Denne uken er det kjent at patentkontoret har avvist anken. Samtidig avviste patentkontoret PubPats påstand om at teknologien allment brukt før Microsoft fant den opp. Ifølge Microsoft skal grunnlaget for patentkontorets standpunkt være uklarheter rundt hvilke personer som skal oppføres som oppfinere av FAT. Ved å bringe klarhet i dette, håper Microsoft at FAT-patentene vil kunne godkjennes etter en ny anke.

I en kommentar til eWeek sier PubPat at de er skuffet over dette, men at de mener å ha et juridisk grunnlag for å fortsette kampen.

Til toppen