JUSS OG SAMFUNN

Avviser anklager om e-sinke

Toll- og avgiftsdirektoratet kjenner seg ikke igjen i EUs anklager om e-sinke.

16. feb. 2004 - 08:48

Det var spesielt Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) som ble trukket fram som sinke over offentlige e-tjenester i Aftenpostens oppslag over EU-kommisjonens undersøkelse, der det ellers het at Norge var falt på jumbo-plass i Europa over offentlige e-tjenester.

- Dette kjenner vi oss ikke igjen på. 98 prosent av all deklarering går over TWIN EDI, som er direktoratets linje med elektronisk fortolling. Fortolling fra privatpersoner går gjennom våre nettsider, sier senior rådgiver Dag Høibø i Toll- og avgiftsdirektoratet til digi.no

Selv om fortollingen mot næringslivet ikke skjer over web, ligger teknologien langt fremme, mener Høibø, som hadde et innlegg under Software-dagene om direktoratets erfaringer på e-læring.

I alt fire millioner A-4 ark med 54 rubrikker fortolles i året elektronisk med en gjennomsnittelig utlevering av varene på to, tre minutter.

I 2000 startet TAD et e-læringsprosjekt som ble støttet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Statkonsult og Voksenopplæringsinstituttet. Kompetansen finnes ikke andre steder i landet, mener Høibø, som har vært ansvarlig for e-læringen mot etatspesifikke tollvarer.

TAD har utviklet egne moduler både for brukervennlighet overfor lærere og studenter, med egen ekstern evaluering. E-læringen har utdannet tollere på tollstasjoner og egne fagfolk innenfor regioner og spesialområder som hos KRIPOS og politiet. Moduler er utviklet med opplæringspakker i en kombinasjon med tradisjonelle virkemidler, samlinger og skulder og skulder opplæring.

- Vi har vært spesielt opptatt av koblingen og pedagogikk i forhold til læring på Internett. Derfor har vi opprettet diskusjonsgrupper på nett i tillegg til enkeltstående kurs mot 300 tollere av våre tollere.

TAD har nylig gjennomført et e-læringsprogram om truede dyre- og plantearter for grenseplassering. Verktøyet viser hvilke rutiner tollere skal følge og tilgangen til regelverket

Et annet e-læringsområde er pålegget fra Arbeidstilsynet om stopp for asbest i skip. Tjenestemenn fra TAD som rekvirerte fartøy for 20 år siden, sto i overhengende fare for å pådra seg lungekreft. TAD så det helt nødvendig å lage et nettbasert kurs som tilfredsstilte arbeidsmiljømyndighetene krav til kompetanseheving, helseundersøkelser og krav til verneutstyr. Over 300 tollere har gjennomgått kurset.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.