Avviser at alt er klart for .oslo

Ørnulf Storm i Post- og teletilsynet skriver i en kronikk at geografiske navn i toppdomener ikke er ønskelig.

Ørnulf Storm, seksjonssjef i Post- og teletilsynet.
Ørnulf Storm, seksjonssjef i Post- og teletilsynet.

Ørnulf Storm i Post- og teletilsynet skriver i en kronikk at geografiske navn i toppdomener ikke er ønskelig.

Ørnulf Storm, seksjonssjef i Post- og teletilsynet, avviser i denne kronikken at alt ligger til rette for at det vil komme nye toppdomener med bynavn, slik digi.no meldte i denne saken i går. Her følger hans kronikk i sin helhet:

Ikke klart for .oslo

Mandag 23. juni meldte digi.no at det nå diskuteres hvordan en skal åpne for å opprette mange nye generiske toppdomener (gTLD) slik som .com, .net og .org, og at det nå var fritt frem for .oslo osv. Alt er imidlertid ikke så enkelt og rett frem som digi.no rapporterer.

Toppdomener, navn på disse og forvaltningen av dem er arbeid som har stor oppmerksomhet internasjonalt.

Grupperingen som representerer gTLD-er er Generic Names Supporting Organisation (GNSO). GNSO leverte riktignok nylig en rapport med sine anbefalinger til ICANN, som til slutt beslutter navnepolitikken, men det er flere grupperinger innen ICANN som også har sitt å si i denne prosessen:

ICANN-komitéen Govermental Advisory Committee (GAC) består av representanter fra myndigheter i hele verden. Norge er representert av Post- og teletilsynet (PT). GAC leverte i mars sine anbefalinger for nye gTLD-er til ICANN-styret : http://gac.icann.org/web/communiques/gac27com.pdf.

Ørnulf Storm, seksjonssjef i Post- og teletilsynet.
Ørnulf Storm, seksjonssjef i Post- og teletilsynet.

Ikke land og byer i toppdomenene

Her står det om opprettelsen av nye gTLD-er (artikkel 2.2) at ICANN bør unngå å bruke navn på land, byer og geografiske steder for disse nye toppnivådomene. Mange land, deriblant Norge, arbeider for at dette blir fulgt opp og ivaretatt av ICANN-styret, og er også tema på ICANN-møtet i Paris denne uken. Vi forventer at medlemslandene fortsatt står samlet og at det altså ikke vil bli opprettet toppdomener med navn som .oslo eller .norge. Derimot vil det forhåpentligvis kunne opprettes nye toppdomener for å konkurrere med .com, .net og .org.

En av ICANNs viktige oppgaver er nemlig å arbeide for å øke konkurransen i domenemarkedet.

Enda viktigere enn nye gTLD-er globalt er innføringen av Internasjonaliserte Domenenavn (IDN) for landkodetoppdomener (IDN ccTLD). ICANN-styret ba i oktober i fjor om at det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide anbefalinger til hvordan innføre IDN for de landene som ønsker dette så raskt som mulig. Denne rapporten vil mest sannsynlig bli overlevert til ICANN i Paris og vi forventer at de nødvendige prosedyrene vil bli implementert. Denne raske prosedyren vil bli tilgjengelig for land som bruker andre script enn de latinske bokstavene - typisk flere av de arabiske landene, Russland og flere asiatiske land.

Internett for alle

Innføringen av IDN vil være et viktig skritt i retning av å gjøre lokalt innhold på Internett tilgjengelig for ulike folkegrupper på flere språk. Dette vil bidra til å redusere det digitale skillet globalt og muliggjøre at flere land kan få nytte av Internett som katalysator til økonomisk utvikling, og Norge er forpliktet til å jobbe for denne utviklingen. Både etter FNs Verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet (WSIS) er dette pekt på som viktig, men også OECD ministerkonferanse i Seoul i juni 2008 nevner at det er viktig å arbeide for å innføre IDN samtidig som det er viktig å ivareta integriteten og stabiliteten til Internet.

Mer om verdenstoppmøtet (WSIS) og hva som ble oppnådd: http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0.

Deklarasjonen fra ministerkonferanse finner du på Samferdselsdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/ pressemeldinger/2008/slutterklaring-fra-oecd-konferanse-eit-g.html?id=517471.

Til toppen