Avviser at Microsoft bare spiller for galleriet

Seniorkonsulent Jonas Follesø i Capgemini mener Microsoft reelt er i ferd med å åpne seg.

KOMMENTAR: Avviser at Microsoft bare spiller for galleriet

Seniorkonsulent Jonas Follesø i Capgemini mener Microsoft reelt er i ferd med å åpne seg.

digi.no har i en serie artikler satt fokus på fri programvare / åpen kildekode. I den forbindelse intervjuet vi Knut Morten Aasrud, sjef for Microsoft Norge, om selskapets forhold til åpen kildekode.

    Les også:

Det er mange sterke meninger om hvordan programvare skal lisensieres, og emnet debatteres hyppig her i debattforumet på digi.no og på enkeltpersoners blogger.

Innlegget nedenfor er skrevet av Jonas Follesø, seniorkonsulent i Capgemini Norge og Microsoft Regional Director (RD). Han kommenterer spesielt innlegget til Martin Bekkelund før helgen (– Microsoft er et lukket selskap).

Her følger Follesøs innlegg i sin helhet:

Et åpnere Microsoft…

At åpen kildekode/fri programvare kommer til å bli en av de virkelig viktige temaene innen IT-industrien i 2008 er det liten tvil om. Fri programvare handler ikke bare om programmeringsentusiaster som skriver Linux-kode på gutterommet. Fri programvare har blitt en seriøs leveranseform for noen av de største IT-produktene på markedet, og noe alle fra systemutviklere til beslutningstakere må forholde seg til. Vi ser også at myndighetene har forstått at fri programvare er noe de må forholde seg til, og for å bedre forstå og legge til rette for fri programvare har de opprettet et Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

digi.no har i en serie artikler satt fokus på fri programvare, og representanter fra både fri programvare-bevegelsen og de mer tradisjonelle programvarehusene har fått ytret sine meninger. Før helgen skrev prosjektleder og senior løsningsarkitekt Martin Bekkelund om Microsoft som et lukket selskap. Når arkitekter og utviklere med lang erfaring fra den norske IT-industrien uttaler seg om fri programvare følger jeg spent med. Jeg må likevel si meg uenig med Bekkelund på en del områder. På andre områder mener jeg han tar direkte feil.

Microsoft som tilbyder av åpen kildekode

Allerede i andre avsnitt konkluderer Bekkelund at motivasjonen bak Microsofts ønske om å samarbeide med Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, og en generelt mer åpen holdning til fri programvare, kun er eksempler på strategien «embrace, extend and extinguish». Videre hevder Bekkelund at «Microsoft spiller for galleriet når de påstår de driver mye med delt kildekode», og at «fri programvare og delt kildekode gjør ikke Microsoft for annet enn markedsformål, det vil si de prater om det men gjør det ikke».

Her må jeg si meg uenig med Bekkelund. Jeg syns også Knut Morten Aasrud er for beskjeden når han trekker frem eksempelkildekode rundt sikkerhet som eksempler på fri programvare fra Microsoft. Langt bedre og mer spennende eksempler er IronPython, IronRuby, Dynamic Language Runtime (DLR), JavaScript-biblioteket til ASP.Net Ajax og Microsoft Enterprise Library, for å nevne noen. IronPython og IronRuby er .Net-implementasjoner av de populære programmeringsspråkene Python og Ruby.

Noen vil kanskje rynke på nesen og mene at nettopp dette er eksempler på «embrace, extend and extinguish»-strategien. Dette er jeg uenig i. Gjennom å tilgjengeliggjøre Python og Ruby på .Net plattformen øker man utbredelsen av språkene og gjør det mulig å skrive deler av .Net-baserte forretningsapplikasjoner i dynamiske programmeringsspråk. I dag har du ingen enkel måte å integrere Ruby og Python i .Net-applikasjoner. Det finnes også en rekke implementasjoner av disse språkene på andre plattformer, som mobiltelefoner, Java Virtual Machine (Jython) med flere. Microsoft har valgt å gjennomføre en helt åpen utvikling av IronRuby gjennom RubyForge, Ruby-miljøets svar på SourceForge.

Jeg skal ikke bruke mye tid på å forklare forskjellen mellom åpen kildekode og delt kildekode. Her syns jeg Bekkelund gjør en god jobb med å forklare forskjellen. Jeg er likevel ikke enig i at Microsoft kun driver med delt kildekode i markedsformål, og ikke gjør dette i praksis. Jeg syns Aasrud også på dette området er litt for beskjeden. Aasrud forteller at sikkerhetsmyndigheter og undervisningsinstitusjoner kan få lesetilgang på kildekoden til Microsoft. En av de store nyhetene i utviklingsverktøyet Visual Studio 2008 er at Microsoft vil tilgjengeliggjøre kildekoden til siste versjon av .Net-rammeverket. I Visual Studio 2008 vil det derfor være mulig å debugge inn i Microsofts egen kode. Kildekoden vil automatisk lastes ned fra Microsofts servere etter hvert som du forsøker å gå inn i deler av .Net-rammeverket du ikke har kildekoden til. For utviklere som baserer seg på åpen kildekode er dette ingen nyhet, men for .Net-utviklere er dette et stort skritt framover. Det er og et godt eksempel på at Microsoft ikke driver med delt kildekode av markedsøyemed, men snarere for å tilby nyttig funksjonalitet til utviklere.

Microsoft Office – Vi kommer ikke utenom…
Når man snakker om Microsoft er det vanskelig og komme rundt en av de virkelig store melkekyrne, nemlig Office pakken. Bekkelund er bekymret for at man «låser dokumentene ned i et proprietært format kun Microsoft har nøkkelen til». Jeg er ett hundre prosent enig med Bekkelund at vi ikke må låse informasjon ned i proprietære formater. Likevel syns jeg ikke det er fult så dramatisk som når Bekkelund beskriver «hacke-prosessen» Open Office har måttet gå igjennom for å lese Microsofts Office filformater. Standardformatet i Office 2007 er OpenXML, et åpent XML-basert filformat for Word, Excel og PowerPoint. Formatet ble ikke ISO-godkjent i førsteomgang, men er likevel helt åpent og du trenger ingen «Microsoft-nøkkel» for å lese eller behandle dokumentene. Når det gjelder de binære filformatene har Microsoft et såkalt «Royalty-Free File Format Program for Microsoft Office Binary File Formats» du kan ta del i. Dersom du sitter med informasjon lagret i et proprietært Office filformat er det bare å sende en henvendelse til Microsoft og spørre, så får du «nøkkelen» du trenger for å åpne informasjonen.

Jeg ønsker ikke å gå inn på en debatt om hvorvidt OpenXML eller ODF er den beste åpne standarden for lagring av dokumenter. OpenXML ble i førsteomgang ikke ISO-godkjent, og mange organisasjoner og myndigheter krever nå at dokumenter lagres i ODF-formatet eller PDF. For å gjøre det mulig å jobbe med ODF dokumenter i Office har Microsoft finansiert åpen kildekode prosjektet «OpenXML/ODF Translator Add-ins for Office». Microsoft har også bidratt med ekspertise på hvordan utvide Office, mens andre har stått for selve utviklingen.

Et annet eksempel på godt samarbeid mellom Microsoft og åpen kildekode-miljøet er Moonlight, en åpen kildekode-implementasjon av Microsofts Silverlight. Silverlight er et nettlesertillegg i samme familie som Flash. Silverlight gjør det enklere å skrive rike internettapplikasjoner. Microsoft selv leverer Silverlight til IE og Firefox på Windows og Safari og Firefox på Mac, mens Novell jobber med en versjon for Linux. Før helgen kommenterte Miguel de Icaza dette samarbeidet med Microsoft på bloggen sin.

Åpne innovasjonsprosesser
Bekkelund skriver at han er usikker på hva Aasrud legger i en «åpen innovasjonsprosess», og forteller videre om sine erfaringer fra hans tidligere arbeidsgiver som var en «Gold Certified Microsoft Business Solution Partner». Bekkelund virker ikke spesielt overbevist om Aasruds påstand om en åpen innovasjonsprosses eller særlig fornøyd med sine egne erfaringer rundt samarbeid med Microsoft. Som aktiv utvikler på .Net-plattformen gjennom 7 år, og Microsoft Regional Director de siste to årene, har jeg en ganske annen oppfatning av Microsofts innovasjonsprosesser. Microsoft kjører en rekke programmer mot partnere eller enkeltpersoner, blant annet Microsoft Regional Director programmet. Dette er en gruppe enkeltpersoner bestående av aktive medlemmer i brukergrupper, foredragsholdere, forfattere, arkitekter og utviklere som fungerer som et viktig bindeledd mellom Microsoft og utviklermiljøet. Man er på ingen måte lønnet av Microsoft og står fritt til å kommentere eller kritisere Microsoft og deres produkter.

Du trenger på ingen måte å være Microsoft RD for å ta del i det Aasrud kaller en åpen innovasjonsprosses. Robert Scoble er et kjent navn i bloggverden. Gjennom videobloggen Channel9 er han kjent for å være den som ga det mangehodede monsteret i Redmond et ansikt. Gjennom intervjuer med utviklerne bak produktene vi bruker daglig fikk vi et nytt og ærlig innblikk hos Microsoft. Gjennom Channel9 var Robert Scoble med på å starte en trend hvor de ansatte fikk større frihet til å fortelle om hva de jobber med gjennom bloggene sine. I dag har stort sett alle produktgruppene hos Microsoft egne blogger hvor du kan følge utviklingen av produktet deres, laste ned tidlige versjoner eller komme med forslag til forbedringer. Gjennom blogging har Microsoft klart og få til en toveis dialog mellom utviklermiljøet og deres egne produktgrupper.

Microsoft har og blitt langt mer åpen gjennom å legge ut tidlige CTP-versjoner (Community Tech Preview) av programvaren sin. Nesten alt av utviklingsverktøy og rammeverk er tilgjengelig for utviklere lenge før de lanseres som ferdige. På denne måten kan utviklere på Microsoft plattformen forberede seg på hva som kommer samtidig som de kan være med på å forme produktene. Selv har jeg jobbet med LINQ siden første CTP som ble lansert på PDC september 2005. LINQ ble første lansert i ferdigversjon som en del av .Net 3.5 like før jul. Gjennom to år har jeg som utvikler kunnet følge og kommentere utviklingen av C# 3.0 og LINQ. Det samme gjelder for en rekke andre produkter og rammeverk som ASP.Net Ajax, ASP.Net MVC, Visual Studio 2008, .Net 3.5, Windows Server 2008, SQL Server 2008 og flere andre.

Et åpnere Microsoft…
Mange av eksemplene mine er fra utviklerverktøy, rammeverk og programmeringsspråk. Dette er nok fordi jeg selv primært anser meg som programmerer, og bruker mye tid på å holde meg oppdatert på hva som skjer på dette området. Jeg tror også at Microsoft har en del enkeltpersoner innenfor utviklingsdivisjonen, blant annet general Scott Guthrie, som gjør en kjempejobb med og ”åpne opp” Microsoft. Dette er noe alle tjener på, både Microsoft som selskap og deres kunder og partnere. La oss håpe at denne trenden fortsetter og når ut i andre deler av selskapet.

Microsoft er et «mangehodet monster». Med så mange produkter, tjenester og forretningsområder vil der alltid være ting man er uenige i, enten det gjelder mangel på funksjonalitet, treg Vista, mangel på dokumentasjon, lukket kildekode eller urettferdige lisensvilkår. Det er en rekke ting rundt Microsoft jeg ikke er fornøyd med, men at Microsoft er et lukket selskap hvor satsningen på åpen kildekode er markedsføring og et spill for galleriet er jeg ikke enig i.

Til toppen