Avviser opphavsrett på programmeringsspråk

EU-domstolen vil ikke tillate monopolisering av ideer.

Avviser opphavsrett på programmeringsspråk
Hovedrettslokalet til EU-domstolen. Bilde: Den europeiske unions domstol

EU-domstolen kom i går med en kjennelse i en langvarig sak mellom SAS Institute og britiske World Programming Ltd (WPL). Saken har gått til topps i det britiske rettssystemet, hvor høyesterett har bedt om bistand fra EU-domstolen.

WPL tilbyr et produkt som lar brukerne kjøre applikasjoner skrevet i SAS Language, noe som gjør det mulig for SAS-kunder å flytte sine applikasjoner fra SAS System til WPLs World Programming System (WPS). WPS kan også lese og prosessere data som tidligere er lagret av kunden i SAS-formatet. SAS Institute mener at WPL har krenket opphavsretten til selskapets programvare, selv om WPL ikke har hatt tilgang til kildekoden til SAS' programvare.

Nå har EU-domstolen gitt WPL fullt medhold i saken, noe som i og for seg ikke er spesielt overraskende, siden generaladvokaten i EU, Yves Bot, kom til samme konklusjon i desember i fjor.

Domstolen skriver i kjennelsen at direktivet for rettslig beskyttelse av programvare utvider copyright-beskyttelsen til enhver framstilling av et immaterielt skaperverk som gjøres av forfatteren av et dataprogram.

Men domstolen skriver også at ideene og prinsippene som ligger til grunn for ethvert element i et dataprogram, inkludert de som ligger til grunn for grensesnittene, ikke er opphavsrettsbeskyttet i direktivet. Det er bare framstillingen av disse ideene og prinsippene som er beskyttet, inkludert kilde- og objektkoden.

På bakgrunn av denne mener domstolen at verken funksjonaliteten til et dataprogram eller programmersspråket eller formatet på datafilene som benyttes av dataprogrammet for å nyttiggjøre programmets funksjoner, utgjør noen form for framstilling. Dermed er de heller ikke underlagt opphavsrettsbeskyttelse.

– Å akseptere at funksjonalitet i et dataprogram kan opphavsrettsbeskyttes ville være ensbetydende med å gjøre de mulig å monopolisere ideer, til skade for teknologiske fremskritt og industriell utvikling, skriver EU-domstolen i en pressemelding.

Domstolen mener at det i den konkrete saken ikke har skjedd noen krenkelse av opphavsrett fordi WPL har reprodusert funksjonaliteten ved å studere og teste en lovlig kopi av SAS-programvaren, uten å ha tilgang til kildekoden.

    Les også:

Les mer om: