Avviser overnasjonalt teletilsyn i EU

De nasjonale teletilsyn avviser kommisjonens krav om ett felles EU-teletilsyn.

Fredag fikk EU-kommisjonens telekom-kommissær Viviane Reding kontant svar fra medlemslandenes tilsynsmyndigheter på sitt krav om at det må opprettes ett felles overnasjonalt teletilsyn for hele EU.

Svaret er: Nei.

27 nasjonale teletilsyn møttes i Brussel, i en samling kalt European Regulators Group (ERG). De var enige om å harmonisere reglene, men avviste å gi fra seg makt til et overnasjonalt organ.

Reding har varslet at dersom de nasjonale tilsynsmyndighetene ikke bøyer seg, vil hun ta tiltak for å begrense deres muligheter til å handle i strid med vedtak i EU-kommisjonen.

Reding mener de nasjonale teletilsynene både har for avvikende tolkinger av regelverket, og at de er for tilbøyelige til å gi dispensasjon når selv ikke svært liberale tolkninger lar dem gjøre som de vil.

Et tilfelle som særlig har forarget EU-kommisjonen, er at det tyske teletilsynet har gitt Deutsche Telekom lov til å nekte konkurrenter å selge tjenester i sitt nye høyhastighets nett, noe som er klart i strid med lovverket i EU.

Reding mener det er et typisk tilfelle av lovstridig avgjørelse, og at det bunner i for tette bånd mellom det tidligere statlige telemonopolet og tilsynsmyndighetene.

På sin side hevder de nasjonale teletilsynene at de nasjonale markedene er for ulike til å kunne regjeres av en felles myndighet. De frykter blant annet at opprettelsen av en felles myndighet vil hindre de mindre utviklede EU-landene fra å ta igjen de andres forsprang.

Avvisningen av et overnasjonalt organ er prinsipiell. «Nasjonale markeder vil alltid være bedre regulert av nasjonale tilsyn,» heter det i en offisiell uttalelse fra ERG.

På den andre siden ber ERG om tettere samarbeid mellom dem og Brussel, og sier de erkjenner at IP-telefoni og andre trender i den teknologiske utviklingen vil gjøre det nødvendig med institusjonelle endringer på sikt.

Reding har svært på ERGs utspill med å si at hun er glad for de positive signalene fra ERG om økt samarbeid. Hun har hittil ikke gjentatt sine trusler om å frata de nasjonale teletilsynene makt. Observatører regner likevel med at det er duket for en større konfrontasjon mellom ERG og Reding i løpet av våren.

Oslo kan bli åstedet for et viktig slag i denne kampen: Norges hovedstad er vertskap for neste samling i ERG, fra 30. mai til 1. juni.

    Les også: