Avviser påstand om lovstridig salg av Telenor-aksjer

Påstander fra en svensk advokat om at aksjesalget i Telenor er i strid med EØS-loven avvises av Telenor. - Alle får rabatt på kjøp av aksjer, også privatpersoner som ikke bor i Norge, sier pressetalsmann Dag Melgaard.

Det var advokat Kent Karlsson i advokatselskapet Lagerlöf & Leman som til Ekonomi24 mandag sa at når ikke-norske EØS-borgere ikke mottar den samme rabatten ved kjøp av Telenor-aksjer som nordmenn er dette i strid med artikkel fire i EØS-loven. Denne sier at all form for diskriminering på grunn av nasjonalitet er forbudt.

Telenoraksjer selges fram til torsdag og for småsparere lokker Nærings og handelsdepartementet som er dagens eier i Telenor med både en kontantrabatt og en bonusaksje for hver tiende aksje en eier og ikke har solgt innen ett år etter børsnoteringen. Prospektet og nettstedet er også utformet slik at rabatten til privatpersoner bare skal være tilgjengelig for nordmenn med norsk postadresse.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard, sier advokaten har helt feil. - Utlendinger får også rabatt. Dette er en advokat som har lest prospektet og tolket det uten å kontakte oss. Hadde han eller Ekonomi24 gjort det kunne jeg fortelle det samme til han som til deg, sier Melgaard.

Utenlandske statsborgere får de samme rabattbetingelser som de norske for aksjekjøp for inntil 25.000 kroner. Grensen for å skille privatpersoner fra institusjonelle investorer går på aksjekjøp over ni millioner kroner.

Det eneste kravet for å kjøpe aksjer er at aksjekjøperne har norsk VPS-konto og norsk bankkonto. Telenor har valgt å ikke markedsføre sitt aksjesalg til privatpersoner utenfor Norge. Derfor tror selskapet heller ikke på den store interessen derfra.

Til toppen