Avviser påstander om machokultur

Kvinner i norsk IT oppfatter ikke at bransjen preges av machokultur eller arroganse.

I en kronikk i Aftenposten uttaler førsteamanuensis Bendik Bygstad og førstelektor Asle Fagerstorm fra Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, stor bekymring for det de kaller IT-bransjens onde sirkel.

De argumenterer med at stadig færre velger IT-utdannelse, og at IT-bransjen må kvitte seg med sin machoorienterte kultur med arrogante holdninger.

Det er spesielt kvinner som hevdes å ha dårlige arbeidsforhold i IT-bransjen, noe som blant annet ble avdekket i en undersøkelse i England i januar. Mange ble ikke hørt, det var lite fleksibel arbeidstid og mange følte de ikke fikk være med på de morsomme prosjektene. Bransjen ble beskrevet som «Old Man's Club».

Dette var foranledningen til at IKT-Norge, Microsoft Norge og Mamut i februar initierte en tilsvarende undersøkelse mot 350 norske IT-bedrifter, både kvinner og menn.

Av totalt 338 respondenter, svarte 117 kvinner og 221 menn.

Men konklusjonen spriker i forhold til den engelske undersøkelsen. For norske IT-kvinner er i det store og hele godt fornøyd med å jobbe i IT-bransjen.

Brorparten av de spurte svarte at de hadde gode økonomiske betingelser. Organisasjonskulturen er bra. IT-bransjen har svært fleksibel arbeidsform. Bransjen gir utfordrende arbeidsoppgaver, og det gis rom for handlefrihet og ansvar.

Nokså oppsiktvekkende svarer flere kvinner enn menn at de føler at de har større muligheter for karriereutvikling, og at IT-industrien gir dem gode muligheter for å bygge nettverk.

Likevel svarer 1 av 5 kvinner at de ville ha valgt en annen bransje hvis de kunne valgt på nytt. Yngre kvinner er mindre fornøyd enn dem over 36 år.

Kvinner jobber åpenbart mye, men av egen fri vilje fordi jobben er givende. 37,4 prosent av kvinnene svarte at de jobbet mer enn 46 timer i uken, mens bare 33 prosent av mennene svarte det samme.

80 prosent av de spurte, både kvinner og menn, svarer at IT-bransjen åpner for en fleksibel arbeidsform.

71 prosent av kvinnene mener at IT-bransjen gir dem gode karrieremuligheter, mot 64 prosent blant menn.

85,2 prosent av mennene svarer at de føler de får det ansvar de fortjener, mot 83,2 prosent blant kvinner.

85,2 prosent av mennene mener de får utfordrende oppgaver, mot 83,2 prosent blant kvinnene.

Årsaken til at IT-bransjen til tross for gode arbeidsforhold likevel har lav kvinneandel (rundt 25 prosent), kan skyldes at bransjen er i rask endring og uforutsigbar.

Bare 53 prosent av kvinnene svarer nemlig at de føler at bransjen er forutsigbar og trygg, mot 70 prosent blant menn.

Til toppen