Avviser Telenor-privatisering

- Regjeringen har overhodet ingen planer om å privatisere Telenor. Tvert imot, den verdivurderingen av selskapet som nå skal finne sted, skal gi en god og profesjonell eierstyring av et meget oppegående offentlig eid selskap, sier samferdselsministeren.

- Regjeringen har overhodet ingen planer om å privatisere Telenor. Tvert imot, den verdivurderingen av selskapet som nå skal finne sted, skal gi en god og profesjonell eierstyring av et meget oppegående offentlig eid selskap, sier samferdselsministeren.

Det var under Stortingets spørretime onsdag samferdselsstatsråden gav klart uttrykk for at det neppe blir noen privatisering av Telenor med det første. Uttalelsen kom i forbindelse med Senterpartiets representant Magnhild Meltveit Kleppas spørsmål om hvorfor Telenor skal verdifastsettes, og hva denne vil koste.

- Den verdivurderingen av Telenor som departementet nå har satt i gang, er en direkte oppfølging av Stortingsmelding nummer 21 (1995-96), Om Telenor AS. Her varslet Regjeringen at det ville bli utført en ny verdivurdering av Telenor som underlag for statens eierstyring og den neste stortingsmeldingen om selskapet. Denne meldingen tas det sikte på å legge fram til høsten, sa Sissel Rønsbeck, som la til at formålet med arbeidet er å bedre eieroppfølgingen av Telenor.

Ifølge samferdselsministeren skal verdivurderingen synliggjøre endringer i formuesverdi og gi departementet som eier innspill og vurderinger som skal brukes som grunnlag for styringen av Telenor, herunder fastsetting av avkastningskrav. Opplegget tilsvarer den typen verdivurdering som Olje- og energidepartementet har fått utført overfor Statoil i flere år.

Det var 18. mars i år Samferdselsdepartementet gav et norsk og et utanlandsk meklarforetak i oppgave å beregne verdien på Telenor. Den samlede kostnaden for verdivurderingen vil ifølge Rønbeck ligge under én million kroner.

I onsdagens spørretime benyttet Meltveit Kleppa også anledningen til å legge til en bredside mot det hun oppfatter som forskjellsbehandling mellom Telenors bedriftskunder og privatkunder.

- Takstene på lokalsamtaler er økt, telefonkioskene er færre, privatkundene ser ut til i økende grad å måtte finne seg i dårligere service og subsidiering av bedriftskundene uten at statsråden grip inn. Tormod Hermansens planer om børs og privatisering har så langt møtt motbør frå statsråden, men signalet om at regjeringen vil prisfastsette Telenor, gir næring til de som tror at neste steg fra Arbeiderparteit blir en privatisering av selskapet, sa Meltveit Kleppa.

Samferdselsministeren reserverte seg straks mot SP-representantes beskrivelse av Telenors tjenester, og sa at "vi skal være stolte av at vi har en offentlig eid bedrift som yter så gode tilbud og til så lav pris - når en også ser det i forhold til

situasjonen i andre land - som tilfellet er for Telenor her i Norge".

Hun avviste deretter at Regjeringen har noen som helst planer om å privatisere statsaksjeselskapet.

Til toppen