Avviser tøffere opptakskrav

NTNU ønsker tøffere opptakskrav, men får neppe støtte fra statsråd Øystein Djupedal.

NTNU ønsker tøffere opptakskrav, men får neppe støtte fra statsråd Øystein Djupedal.

Realfag og informatikk tapte størst terreng i antall søkere til Samordna Opptak (SO) i år.

I år er det bare 1 944 som har satt IT som førstevalg. Dette er en ytterligere nedgang på 16 prosent fra i fjor.

Informasjonsrådgiver Henrik Rødsæther i SO tror mye skyldes at det nå har kommet tilleggskrav til kunnskaper i matematikk.

Dette kan også være grunnen til at kunnskapsminister Øystein Djupedal er uenig med NTNU-rektor Torbjørn Digernes krav om minstekrav til kunnskaper i matematikk.

Digernes vil ikke ha studenter med under 4 i matte fra videregående. Studenter med karakter under 4 vil forledes til å velge noe de ikke behersker, mener rektoren.

Søknaden fra NTNU er nå inne til behandling, men får neppe støtte fra statsråden.

Djupedals statssekretær Åge Rosnes mener utfordringen kan løses på andre måter.

Til Aftenposten sier han at rådgivningstjenesten i videregående skoler må formidle man må være flink i matematikk for å studere på NTNU.

Intensivkurs og oppfølging fra NTNU kan også være en løsning, mener Rosnes.

Tall fra Samordna Opptak viser en prosentvis reduksjon på over 75 prosent fra toppåret 1998.

Mens 2 015 meldte seg på dataingeniørfag i 1998, var det i år bare 499. Tilsvarende var det 760 som ønsket å studere til sivilingeniør med spesialisering innen data på NTNU i 1998, mot bare 182 i år.

Flere universiteter og høyskoler melder om bare en tredel av søkemassen til realfag i år i forhold til 2000.

Til toppen