Avviser Venstre-utspill om IT-Fornebu

- Helt uaktuelt å flytte Institutt for informatikk til IT-Fornebu, sier rektor Arild Underdal ved Universitetet i Oslo.

- Helt uaktuelt å flytte Institutt for informatikk til IT-Fornebu, sier rektor Arild Underdal ved Universitetet i Oslo.

IT Fornebu skulle bli Norges svar på Silicon Valley og et utklekkingsområde for nye IT-bedrifter av internasjonalt kaliber. Det var her kunnskapens vugge for IT-utvikling, utdanning og forskning skulle være.

I dag er det kun forskningsinstituttet Simula Research Laboratory som står for den biten. I tillegg er rundt 70 prosent av 35.000 kvadratmeter i dag utleid som innebærer i underkant av seksti kunnskapsbedrifter.

Selv om det lenge er blitt jobbet hardt bak i kulissene for å få universitetet i Oslo (UIO) eller tekniske høyskoler over til Fornebu, ble drømmene for de fleste gravlagt da da Kristin Clemet tidligere i år bevilget 10 millioner til et nytt informatikkbygg i Forskningsparken i Oslo.

Bygget skal romme hele 350 ansatte, 150 stipendiater, 500 profesjonsstudenter, 450 mastergradsstudenter og ha plass til undervisning av hele 2000—3000 studenter på bachelornivå.

    Les også:

Nokså oppsiktvekkene var det derfor å lese i gårsdagens Asker og Bærums Budstikke at stortingskandidat Borghild Tenden (V) vil flytte Institutt for Informatikk (Ifi) og Sintefs Oslo-ansatte til Fornebu.

Tenden er Venstres førstekandidat i Akershus.

Hun foreslår å tilby offentlige forsknings- og utdanningsinstitusjoner gode betingelser for å flytte til Fornebu.

– Det vil bidra til å skape det tette samspillet mellom utdannings- og forskingsmiljøer innenfor datateknologi som er en forutsetning for nyskapning i sektoren, sier hun til Budstikka.

Rektor Arild Underdal ved Universitetet i Oslo (UIO) bekrefter til digi.no at universitetet helt siden etableringen av IT-Fornebu har hatt invitasjoner om å flytte ut.

– Men å flytte til IT-Fornebu er helt uaktuelt for oss først og fremst av faglige grunner, sier han til digi.no.

Han mener universitetet må ha den beliggenhet den har av faglige grunner. Informatikk blir sett på som en del av den samlede virksomheten ved universitetet som spiller inn i både realfag, medisin og til dels samfunnsfag og humanistiske fag.

– I tillegg er visjonen med det nye informatikkbygget på Gaustad å knytte nære relasjoner til universitetssykehuset og forskningsinstituttene som Norsk Regnesentral og Sintef, framholder Underdal.

Til toppen