Avviste finsk utgave av DVD-Jon-saken

En finsk domstol mener det ikke er forbudt å publisere informasjon om hvordan DVD-film kan kopieres.

Avviste finsk utgave av DVD-Jon-saken

En finsk domstol har avvist et søksmål mot to finske menn om brudd på den finske åndsverksloven, som gjenspeiler et EU-direktiv fra 2001. De to mennene har innrømmet å ha publisert informasjon som beskriver hvordan man kan avkode de relativt enkle DRM-systemet DVD-er vanligvis er utstyrt med, CSS (Content Scrambling System). De to finnene benektet straffeskyld og henviste til ytringsfriheten.

Den ene av dem, Mikko Rauhala, er systemadministrator i IT-avdelingen ved Universitetet i Helsinki.

Søksmålet har en rekke fellestrekk med saken mot norske Jon Lech Johansen, som ble endelig frikjent i desember 2003. Dette var før Norge innførte det nevnte EU-direktivet, som mange mente ville ha gitt «DVD-Jon-saken» et annet resultat.

Nå kan det vise seg at så ikke er tilfellet. Ifølge IDG News ble den finske saken avvist fordi retten anså CSS for å være ineffektiv og ikke oppnår de beskyttelsesmålene som framheves i loven.

Zohar Efroni, tilknyttet Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law i München, skriver i et blogginnlegg at dette trolig er det første forsøket fra en domstol på å tolke EU-direktivets definisjon av «effective technological measure». Han tror ikke det vil bli det siste forsøket, og at andre domstoler vil kunne komme til en annen slutning.

Forsvareren til de foreløpig frifunne finnene, Mikko Välimäki, skriver i en analyse at det ikke er noe grunn til at rettskjennelsen ikke også vil kunne gjelde for eksempel DRM-systemene til de nye filmformatene, det vil si AACS-systemet (Advanced Access Content System) som benyttes av Blu-ray Disc og HD DVD.

- Beskyttelsesmidlene til disse formatene skal ha blitt omgått allerede. Det er bare et tidsspørsmål før disse metodene vil dukke opp i populære sluttbrukerprodukter, skriver Välimäki.

- Som en begrensning, ser argumentet ut til kun å gjelde programvare tilgjengelig på Internett. Hvis omgåelsen krever for eksempel bestilling og installasjon av en fysisk enhet, virker det klart at omgåelsen ikke vil kunne skje tilfeldig og uten kunnskap om at det finnes en beskyttelsesmekanisme.

Et slikt tilfelle mener Välimäki er en nylig avgjørelse i Storbritannia om modchips til Playstation.

Saken i Finland er ikke endelig avgjort. Kokka-Maaria Kankaala, aktor i saken, sa i går til IDG News at hun ennå ikke har avgjort hvorvidt hun vil anke til en høyere rett. Dette må i tilfellet gjøres innen fredag.

Les mer om: